La Fundació Josep Carreras col·labora amb el Clínic per millorar la qualitat de vida dels pacients de leucèmia

La Fundació Josep Carreras va presentar dimecres 18 de novembre dos programes sense precedents a l’Estat espanyol per millorar el servei als pacients de leucèmia i als centres hospitalaris: l’Oficina de Sang de Cordó Umbilical i un pis d'acollida a disposició del Programa de Trasplantaments Domiciliaris de l’Hospital Clínic.

El primer, posa en marxa un nou servei dirigit als centres espanyols trasplantadors per tal de facilitar la recerca d’unitats de sang de cordó umbilical idònies per a pacients que requereixen un trasplantament i no disposen d’un donant compatible entre els seus familiars. Amb aquesta pionera iniciativa el programa REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia) es converteix en un dels pocs registres del món que la duu a terme.  L’Hospital Clínic ha esta un dels primers centres hospitalaris que han sol·licitat aquest servei.El segon programa innovador, posa a disposició del Programa de Trasplantaments Domiciliaris de l’Hospital Clínic un pis d’acollida molt proper al centre mèdic, per allotjar als pacients que podrien traslladar-se a les seves llars però que viuen lluny per poder-ho fer. L’any 2003, l’Hospital Clínic de Barcelona va posar en marxa el Programa de Trasplantaments Domiciliaris amb el que els pacients que resideixen a la ciutat poden tornar a casa seva el dia següent del trasplantamen, alhora que reben 1 o 2 cops al dia visites de control d’infermeria. Aquesta iniciativa és única a l’Estat espanyol i es porta a terme en pocs llocs del món. Però la realitat és que un 70% dels pacients potencialment beneficiaris del programa viuen massa lluny de l’Hospital en termes de temps per dirigir-se ràpidament a l’hospital en cas d’urgència, tractament ambulatori, etc.

Amb el nou servei, la Fundació Josep Carreras permet al pacient estar prop de l’hospital en cas d’emergència, alhora que poden estar en un espai més íntim, amb la presència continua d’un familiar i amb tots els elements propis d’una llar. El primer pacient del pis d’acollida de trasplantaments domiciliaris va entrar el 23 d’octubre. Es calcula que aquestes persones estaran en aquesta vivenda durant uns 15 dies de mitja i després ja podran tornar a casa seva. Per tant, es calcula que aquest pis podrà acollir a uns 15 pacients cada l’any. Cal afegir que El Programa de Trasplantaments Domiciliaris, dirigit pel Dr. Francesc Fernández, ha rebut el Premi de l’Agència de Qualitat del Sistema Nacional de Salut del MSC (2007) i el Premi dels laboratoris Esteve (2008).