Recerca

La radiació UV i la densitat de població afecten la propagació de la COVID-19

Investigadors del Clínic-IDIBAPS han analitzat els factors climatològics i demogràfics associats a la propagació de la COVID-19 en diferents regions de tot el món. Els principals factors associats a un major nombre de casos d'COVID-19 van ser una baixa radiació solar i una alta densitat de població.

D'esquerra a dreta: Xabier Urra, Mar Guasp i Carlos Laredo

En l'estudi, publicat a la revista Clinical Infectious Diseases, han participat Xabier Urra i Mar Guasp, especialistes de neurologia de l'Hospital Clínic, juntament amb Carlos Laredo, tots ells investigadors de l'IDIBAPS.

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que es va detectar per primera vegada al desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. En vuit de cada 10 persones la malaltia, la COVID-19, provoca símptomes respiratoris lleus, però pot arribar a causar una malaltia respiratòria severa, com per exemple, una pneumònia, i fins i tot la mort.

Els factors clau que han fet que la SARS-CoV-2 es propagués no es coneixen amb certesa. Diferents anàlisis suggereixen la climatologia podria influenciar l'evolució de la pandèmia. Estaria d'acord amb la naturalesa estacional de certs virus de la família dels betacoronavirus i amb el fet que les variables ambientals, com les altes temperatures o l'alta humitat, disminueixen la capacitat de propagació de la grip. "Però no hi ha un consens sobre si l'augment de les temperatures o la humitat que s'espera en els propers mesos frenarà la transmissió de virus", assenyala Xabier Urra, coordinador de l'estudi. "Conèixer els factors que influeixen la disseminació de la COVID-19 podria ajudar anticipar les seves conseqüències i a prendre mesures per mitigar el seu impacte", afegeix.

Per a l'estudi, els investigadors han analitzat si les diferències en la incidència de la COVID-19 es poden associar a factors climatològics o de la densitat de població. Per això, han correlacionat els casos de COVID-19 reportats en les primeres setmanes de l'epidèmia a cada país i regió amb les dades climatològiques en el mateix període de temps.

Els resultats demostren que la incidència de la COVID-19 és superior com més baixa és la radiació solar i més gran és la densitat de població. "Encara que per si mateixa, la radiació UV no és suficient per si sola per frenar la COVID-19, l'efecte protector de la radiació solar era d'una magnitud similar a l'augment associat a la densitat poblacional, i l'augment que es produirà en les pròximes setmanes pot ajudar a disminuir la seva progressió", explica Xabier Urra. "Actualment estem estudiant la relació entre factors climàtics i la incidència de la COVID-19 i la freqüència d'anticossos enfront de virus a Espanya".

Els autors conclouen que es requereixen més estudis sobre el potencial efecte protector de la radiació solar sobre la COVID-19 per estudiar el paper  dels canvis meteorològics estacionals en la propagació de la COVID-19.

Referència de l'estudi:

Higher solar irradiance is associated with a lower incidence of COVID-19 
Mar Guasp, MD, Carlos Laredo, Xabier Urra, MD, PhD
Clinical Infectious Diseases, ciaa575, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa575