La teràpia de rehabilitació cognitiva és clau en el maneig de l'esquizofrènia d'inici precoç

La teràpia de rehabilitació cognitiva (CRT) és una intervenció psicològica basada en un entrenament de la conducta per millorar habilitats com l'atenció, la memòria o la planificació i així aconseguir una major integració social de les persones amb esquizofrènia. Fins ara els beneficis d'aquesta teràpia s'havien demostrat només en persones adultes. Un treball realitzat per investigadors del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic de Barcelona mostra que la CRT millora també els dèficits cognitius d'adolescents amb esquizofrènia d'inici precoç de manera significativa, fiable i duradora. Es tracta del primer estudi a analitzar l'eficàcia d'aquesta teràpia, portada a terme de forma individual, en un grup d'adolescents estables des del punt de vista clínic i farmacològic.

El treball, publicat al Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, és fruit de la col·laboració de les Dres. Inmaculada Baeza, Vanessa Sánchez-Gistau i Elena De la Serna, de l'Equip de Recerca en Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil de l'Hospital Clínic-IDIBAPS, liderat per la Dra. Josefina Castro-Fornieles, amb els Drs. Rafael Penadés i Miquel Bernardo de la Unitat Esquizofrènia del mateix hospital. La primera autora del treball és la Dra. Olga Puig, psicòloga clínica de l'Equip de Recerca en Psiquiatria i Psicologia Infanto-juvenil. En l'article, els investigadors mostren que el funcionament cognitiu dels adolescents que han rebut el tractament millora de forma immediata i es manté als 3 mesos d'haver acabat la teràpia. Respecte al funcionament psicosocial, troben que aquest també millora de forma immediata però les millores no es mantenen en el seguiment. Per tant, calen més estudis per determinar amb precisió la durabilitat i els factors que facilitin el manteniment de les millores en el funcionament psicosocial.

Aquest estudi té importants implicacions des del punt de vista clínic ja que demostra l'eficàcia del tractament psicològic en pacients amb un inici precoç de la malaltia, que de per si presenten una pitjor evolució que les persones amb esquizofrènia iniciada en edat adulta. A més, es tracta d'un estudi innovador ja que hi ha molt pocs estudis controlats amb adolescents amb esquizofrènia d'inici precoç.

Referència de l'article:

Cognitive remediation therapy in adolescents with early-onset schizophrenia: a randomized controlled trial.

Puig O, Penadés R, Baeza I, De la Serna E, Sánchez-Gistau V, Bernardo M, Castro-Fornieles J. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2014 Aug;53(8):859-68. doi: 10.1016/j.jaac.2014.05.012. Epub 2014 Jun 21.