L’ASMasa és un objectiu en la lluita contra l'hepatopatia alcohòlica

Un treball recent realitzat per l'equip IDIBAPS Regulació mitocondrial de la mort cel·lular i esteatohepatitis, dirigit pel Dr. José Carlos Fernández-Checa de l'IIBB-CSIC, proporciona evidència de la utilitat de l’àcid SMasa (ASMasa) com a diana terapèutica en la malaltia hepàtica alcohòlica (MHA). La ASMasa intervé en l'apoptosi en resposta als receptors de mort cel·lular, la quimioteràpia o la radiació ionitzant i se la ha identificat com a un actor important en la fibrosi hepàtica. El treball, amb Anna Fernández i Núria Matias com a primeres autores, es va publicar al Journal of Hepatology i va ser destacat a Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology.

La MHA és un problema important de salut relacionat amb l'abús de l'alcohol i una de les causes principals de morbiditat i mortalitat relacionades amb el fetge. La seva patogènia continua essent poc coneguda, limitant així la disponibilitat d'opcions terapèutiques eficaces. Troballes recents han proporcionat proves que l’àcid esfingomielinasa (ASMasa) relaciona el consum d'alcohol amb l'estrès del reticle endoplasmàtic (RE), un mecanisme clau de la MHA que condueix a l'esteatosi hepàtica i lesions al fetge que podrien estar causades per un augment dels nivells d'homocisteïna provocats per l'alcohol.

Ratolins knock-out per a l’ASMasa van mostrar resistència a l'esteatosi hepàtica induïda per l'alcohol, l'augment de la lipogènesi i l'estrès del RE, uns efectes que sí es van observar en ratolins normals quan se'ls administrava alcohol a la dieta. Curiosament, aquests efectes van ser independents de l’hiperhomocisteinèmia provocada per l'alcohol . Una altra troballa important va ser que l'estrès del RE induït per l'alcohol i mitjançat per l’ASMasa activa StARD1, un polipèptid transportador de colesterol que regula el tràfic de colesterol mitocondrial. Per tant, els ratolins knock-out per la ASMasa eren insensibles a l'augment de colesterol mitocondrial induït per l'alcohol i la posterior pèrdua de GSH mitocondrial, que és la responsable de la sensibilització al TNF circulant i cel•lular i de la lesió hepàtica. Els resultats obtinguts en ratolins sense ASMasa es van reproduir en ratolins de tipus salvatge als quals s'havia inhibit l'ASMasa farmacològicament, i l'augment d'expressió d’ASMasa, StARD1 i marcadors d'estrès del RE es van trobar en biòpsies hepàtiques procedents de pacients amb hepatitis alcohòlica aguda.

Aquests resultats indiquen que l’ASMasa pot ser tenir rellevància clínica a la MHA, i justifica la necessitat de nous estudis clínics.

Referències : Fernandez A, Matias N, Fucho R, Ribas V, Von Montfort C, Nuño N, Baulies A, Martinez L, Tarrats N, Mari M, Colell A, Morales A, Dubuquoy L, Mathurin P, Bataller R, Caballeria J, Elena M, Balsinde J, Kaplowitz N, Garcia-Ruiz C, Fernandez-Checa JC. ASMase is required for chronic alcohol induced hepatic endoplasmic reticulum stress and mitochondrial cholesterol loading. J Hepatol. 2013 Oct;59(4):805-13. doi: 10.1016/j.jhep.2013.05.023. Epub 2013 May 23. Llegiu l'article

Leake I. Alcoholic liver disease: ASMase implicated in alcoholic liver disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2013 Jul;10(7):384. doi: 10.1038/nrgastro.2013.104. Epub 2013 Jun 11. Llegiu l'article