L’Equip IDIBAPS de Malalties Autoimmunes Sistèmiques colidera PRECISESADS, un projecte europeu per reclassificar les malalties autoimmunes

 El Grup de Recerca en Malalties Autoimmunes Sistèmiques de l’IDIBAPS dirigit pel  Dr.  Ricard Cervera colidera en la vessant clínica el projecte europeu  PRECISESADS, on  està previst estudiar en 5 anys més de 2.000 pacients amb  diverses malalties: lupus  eritematós sistèmic, esclerosi sistèmica, síndrome de  Sjögren, síndrome  antifosfolipídica o la malaltia mixta del teixit conjuntiu.  Aquestes malalties actualment  es diagnostiquen en base a criteris clínics  relativament inespecífics que no permeten en  moltes ocasions un diagnòstic precoç  i, d’altra banda, es tracten principalment amb  fàrmacs antiinflamatoris i  immunodepressors també inespecífics. La detecció de nous  biomarcadors ha de  facilitar accelerar el seu diagnòstic i ajudar en la presa de decisions  terapèutiques. 

PRECISESADS és un ambiciós projecte europeu de recerca patrocinat pel programa Innovative Medicines Initiative (IMI) de la Unió Europea, que aglutina 23 centres universitaris i 5 empreses farmacèutiques de 12 països europeus, els quals treballaran conjuntament durant 5 anys amb un pressupost de 22,7 milions d’euros procedents d’un consorci públic-privat. La iniciativa es va posar en marxa el passat dia 1 de febrer amb l’objectiu de trobar nous identificadors moleculars que permetin reclassificar les malalties autoimmunes sistèmiques en base a criteris etiopatogènics i, com a conseqüència, descobrir noves molècules amb potencial terapèutic per a aquestes malalties.