Institucional

L’Hospital Clínic i l’Hospital Plató inicien un procés d’integració de les dues institucions

L’Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital Plató han iniciat un procés d’integració de les seves estructures assistencials, segons ho van aprovar ahir el Patronat d’Hospital Plató i el Consell de Govern del Clínic. 

Aquesta integració, compta amb l’impuls del Servei Català de la Salut i, un cop hagi passat per diverses validacions i aprovacions de l’Administració, es faria efectiva el proper 1 de gener de 2021.  

La integració significarà que l’activitat assistencial de l’Hospital Plató passarà a ser gestionada per l’Hospital Clínic a les mateixes instal·lacions.  

La Fundació Plató continuarà les activitats socials que venia gestionant.  

Els més de 500 professionals de l’Hospital Plató s’integraran a la plantilla de l’Hospital Clínic, regits pels convenis vigents actualment a l’Hospital Clínic de Barcelona.  

Relació històrica 

L’Hospital Clínic i l’Hospital Plató col·laboren junts des del 2.006 en el marc de l’Àrea Integral de Salut de Barcelona Esquerra (AISBE) que té per objectiu cobrir, de manera coordinada entre els diferents proveïdors assistencials i els seus professionals, l’atenció de la població de 525 mil habitants dels districtes de l’Esquerra de l’Eixample, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts de la ciutat de Barcelona. 

L’any 2011 l’Hospital Plató i l’Hospital Clínic van signar una aliança amb l’objectiu d’anar més enllà de les iniciatives que ja s’estableixen a l’AISBE i potenciar projectes conjunts des del punt de vista assistencial i docent,  compartint professionals.  

El 2017 amb un nou conveni marc d’“Aliança Reforçada”, es plantegen noves línies de col·laboració amb l’objectiu d’arribar a la integració organitzativa i funcional màxima possible, amb el suport del CatSalut. Els objectius són adequar-se a les necessitats de la població, augmentar la sostenibilitat del sistema i optimitzar recursos, afavorir la captació de talent i el desenvolupament professional, i incrementar la massa crítica essencial per les activitats de recerca i processos innovadors. 

Els darrers tres anys s’han dut a terme diferents programes conjunts en àmbits com l’atenció geriàtrica i la medicina interna, l’oftalmologia, la urologia, l’atenció a les cefalees i l’atenció farmacèutica amb resultats molt satisfactoris. Tot aquest procés ha portat a treballar per una integració jurídica, que és el pas natural a una col·laboració cada cop és més estreta, que ha de continuar garantint l’assistència a tots els seus pacients i que millorarà la coordinació dels dispositius assistencials de la nostra zona d’influència.