L’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Clínic de Barcelona realitzen un cateterisme cardíac a un fetus dins del ventre de la mare per tractar-lo d’una malaltia cardíaca greu

En el marc del Programa de Teràpia i Cirurgia Fetal dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Deu, un equip multidisciplinar ha realitzat un cateterisme a un fetus amb obstrucció greu de la vàlvula aòrtica que posava en perill la adequada progressió de l’ embaràs. La intervenció es va dur a terme en el Servei de Medicina Maternofetal del Clínic, amb un equip integrat per cardiòlegs de l’Hospital Sant Joan de Déu i especialistes en medicina i teràpia fetal de l’Hospital Clínic de Barcelona.