Recerca

L’IDIBAPS incorpora dos nous grups de recerca

La Junta de govern de l’IDIBAPS ha aprovat la creació de dos nous grups de recerca. La decisió respon al resultat de l’avaluació científica per part de la comissió ad hoc i el consell científic extern dels investigadors provinents del programa Miguel Servet, tal i com descriu el document de carrera investigadora de l’IDIBAPS.

Els nous grups són:

Genètica molecular de limfomes pediàtrics

Group leader: Itziar Salaverria. Llicenciada en biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, va fer la tesi a la Universitat de Barcelona, on es va centrar en la caracterització genètica i molecular dels limfomes No-Hodgkin (NHL). El postdoctorat el va fer a l’Institut de Genètica Humana de la Universitat Christian Albrecht de Kiel, Alemanya, on va liderar un estudi molecular de NHL infantils. Es va incorporar a l’IDIBAPS el juny 2011 amb el programa Juan de la Cierva i, posteriorment, va aconseguir un contracte Miguel Servet.

La línia d'investigació prioritària del grup és l'estudi dels perfils genètics i moleculars dels diferents subtipus de NHL en població pediàtrica i d'adults joves mitjançant l'aplicació de tècniques d'alta resolució per a la identificació d'alteracions genètiques i gens/vies que puguin ser biomarcadors útils en el diagnòstic i maneig d'aquests pacients. El seu treball es realitza amb un fort vincle amb un grup clínic que integra hematopatòlegs del Departament de Patologia de l’Hospital Clínic de Barcelona i oncòlegs de la Sociedad Espanyola d'Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP) que comprèn 45 centres hospitalaris d’arreu d’Espanya.

Consulta la pàgina web del grup Genètica molecular de limfomes pediàtrics


Imatge dels trastorns relacionats amb l’estat d’ànim i l’ansietat

Group leader: Joaquim Radua. Va cursar els estudis de medicina i d’estadística a la Universitat Autònoma de Barcelona i l’especialització en psiquiatria a l’Hospital Universitari de Bellvitge. Va fer la tesi sobre bioestadística de la imatge cerebral al King’s College London, al Regne Unit, una formació Rio Hortega a la Fundació de Recerca Hermanas Hospitalarias (FIDMAG), una estada a la Yale University, a New Haven, Estats Units, i el 2015 va començar un programa Miguel Servet. Des de 2013 és investigador associat al King's College London, des de 2015 és investigador associat al Karolinska Intitutet d'Estocolm (Suècia), i des del 2017 està inclòs a la llista dels investigadors més citats del món de Clarivate Analytics. Es va incorporar a l’IDIBAPS l’octubre del 2018.

L’objectiu del grup que dirigeix és identificar canvis cerebrals implicats en els trastorns relacionats amb l’estat d’ànim i l’ansietat, especialment si permeten predir quines persones respondran millor o pitjor als diferents tractaments per aquests trastorns.

Consulta la pàgina web del grup Imatge dels trastorns relacionats amb l’estat d’ànim i l’ansietat