Recerca

L’IDIBAPS, reacreditat com a institut d'investigació sanitària per l'Institut de Salut Carlos III

L’IDIBAPS ja va assolir satisfactòria i positivament la primera reacreditació, l’any 2014, i ho ha tornat a fer cinc anys després.

L'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) ha reacreditat de nou l’IDIBAPS com a institut d'investigació sanitària.

L’IDIBAPS va ser un dels cinc primers Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) acreditats per l’ISCIII a principis de 2009. La normativa dels IIS obliga a una avaluació periòdica, cada 5 anys, del funcionament i els resultats de l’entitat.

L’acreditació dels centres de recerca com a Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) és una iniciativa de l’ISCIII amb la finalitat d’estructurar de manera més adequada les activitats i els grups de recerca biomèdica d’excel·lència de l’entorn del Sistema Nacional de Salut. El requisit imprescindible per a ser acreditat com a IIS és l’existència d’un espai físic propi en el context hospitalari, destinat a la recerca, on es produeixi la integració i interacció dels grups de recerca provinents del propi hospital, de la universitat i/o d’altres centres de recerca públics o privats.

L'IDIBAPS és un dels 31 instituts de recerca en salut acreditats, 7 dels quals es troben a Catalunya. 

Aquesta acreditació dóna la possibilitat de presentar-se a convocatòries específiques de l’Acción Estratègica en Salud de l’ISCIII i permet aconseguir un major nombre de concessions d’ajuts de contractació de personal investigador (Río Hortega. Juan Rodés, Miguel Servet, etc) davant d’altres centres no acreditats.