L'ús d'inhibidors de mTOR redueix de manera significativa el risc de càncer de pell en trasplantats renals

Els pacients trasplantats d'òrgans sòlids presenten un major risc de patir càncer de pell després del trasplantament, a causa en part al tractament immunosupressor administrat per prevenir els episodis de rebuig. Un estudi publicat a la revista New England Journal of Medicine demostra que l'ús de l'inhibidor de mTOR-Sirolimus (inhibidors de la diana de la rapamicina en mamífers) en substitució de l'inhibidor de la calcineurina (ciclosporina o tacrolimus) en el tractament dels pacients trasplantats renals, demostra una reducció significativa en la incidència de càncer de pell. Diversos centres espanyols han participat en aquest estudi, entre els quals hi ha l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Hospital de Bellvitge i l'Hospital del Mar, juntament amb l'Hospital Verge del Rocío de Sevilla.

El Dr. Josep M. Campistol, director de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, ha actuat com a coordinador espanyol d'aquest treball que té com a primer signant a la Dra Sylvie Euvrad, dermatòloga de l'Hospital Civil de Lió (França). L'estudi, de caràcter prospectiu i randomitzat, va avaluar l'efecte antitumoral dels inhibidors de mTOR (sirolimus) en un total de 118 pacients trasplantats renals que ja havien patit un càncer de pell. Segons els investigadors, la substitució de l'inhibidor de la calcineurina per un inhibidor de mTOR es associo a una reducció significativa del risc de recidiva d'un segon càncer cutani, de manera que s'obre una nova via de tractament i prevenció per a la població trasplantada, amb alt risc de càncer cutani.

La mitjana post-trasplantament renal en el moment de la inclusió en l'estudi va ser de 140 mesos, i tots els pacients havien patit com a mínim un càncer de pell. Per avaluar l'efecte preventiu de Sirolimus es randomizaron als pacients en dos grups: en un es va substituir l'inhibidor de la calcineurina per sirolimus (grup estudi), i en l'altre es va mantenir el tractament amb l'inhibidor de la calcineurina (grup control) . Després de tres anys d'estudi, es van registrar 14 nous casos de càncer de pell en el grup tractat amb sirolimus front a 22 en el grup control (inhibidor de la calcineurina).

Els resultats d'aquest estudi demostren que la recidiva del càncer de pell en la població trasplantada renal va ser significativament menor amb la substitució de l'inhibidor de la calcineurina per sirolimus. També es va observar que el temps de recurrència del tumor cutani va ser significativament major en els pacients del grup sirolimus. Aquests resultats confirmen la capacitat antitumoral dels inhibidors de mTOR (Sirolimus), i suggereixen que en pacients trasplatados amb tumors de pell i / o risc elevat de càncer de pell, els inhibidors de mTOR haurien de ser la base del tractament immunosupressor. La utilització dels inhibidors de mTOR en trasplantament d'òrgans solgut podria comportar una reducció significativa en la incidència de càncer de pell, i probablement també d'altres tipus de tumors, en aquesta població amb elevat risc neoplàstic.