Clínic Barcelona
Assistència

Nou programa per a joves d’alt risc psicopatològic i amb greus dificultats per vincular-se amb els serveis assistencials

L’Equip Clínic d’Intervenció a Domicili (ECID) Eixample és un projecte pilot a Barcelona ciutat, impulsat pel Servei de Psiquiatria Infantil i Juvenil de l’Hospital Clínic de Barcelona i que rep el finançament de la Fundació Nous Cims. El projecte sorgeix de l’experiència pionera a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol dels ECID de Badalona (2017) i Santa Coloma de Gramenet (2018), actualment ja concertats amb el CatSalut. Aquest nou equip té com a finalitat oferir assistència especialitzada en salut mental per a adolescents d’alt risc psicopatològic i alt risc d’exclusió social que tenen dificultats per vincular-se amb els serveis assistencials ordinaris.

L’objectiu d’aquest projecte és oferir assistència en salut mental a aquells adolescents i les seves famílies que no acuden al serveis de salut mental habitual.

Notícies relacionades