El Prof. Reiner Siebert presenta el perfil genòmic i l’anàlisi de seqüències de limfomes de cèl·lules B

El Prof. Reiner Siebert és un genetista humà pioner en l’obtenció del perfil genòmic i l’anàlisi de seqüències dels limfomes de cèl·lules B a l'Institut de Genètica Humana de la Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Alemanya). Va ser convidat pel Dr. Elías Campo, cap de l'equip IDIBAPS Oncomorfologia funcional humana i experimental i director d'investigació a l'Hospital Clínic de Barcelona, per oferir un seminari IDIBAPS celebrat el 6 de maig. El Dr. Iñaki Martín - Subero, investigador de l'equip del Dr. Campo i ex-estudiant al laboratori del Prof. Siebert, va presentar un seminari que va tenir una gran acollida.

El Prof. Reiner Siebert va començar la seva presentació amb una introducció històrica als limfomes destacant les principals aportacions realitzades pels investigadors de Kiel durant més d'un segle. A continuació, va resumir alguns resultats recents obtinguts pel seu laboratori i en el context dels estudis internacionals col·laboratius, com l'International Cancer Genome Consortium (ICGC) on Malignant Lymphoma coordinat per ell. Al costat dels seus col·laboradors persegueix un enfocament global dels limfomes de cèl·lules B, tractant d'integrar totes les dades clíniques, genòmiques, epigenòmiques i personals disponibles. En particular, va presentar dades de limfomes de Burkitt obtingudes amb tècniques de seqüenciació d'última generació i la identificació d’ID3 com el gen més freqüentment mutat en aquesta malaltia.

La recerca liderada pel ponent també estudia la relació entre les alteracions genètiques, els canvis epigenètics i el desenvolupament d'un limfoma maligne en el context de l'edat del pacient. Finalment, el Prof. Siebert va parlar de mostres seqüencials de pacients amb limfoma i dels patrons d'evolució clonal que s'han identificat a partir de dades genètiques i epigenètiques.