Recerca

Revisen els últims avenços científics en trastorn bipolar

La revista The Lancet ha publicat recentment un article centrat en el trastorn bipolar elaborat per un panell d’experts entre els quals es troba Eduard Vieta, cap de Servei de Psiquiatria de l'Hospital Clínic de Barcelona i grup de recerca Trastorns Bipolars i Depressius de l'IDIBAPS, ​​catedràtic de Psiquiatria de la Universitat de Barcelona i actual director científic del CIBERSAM.

En aquest treball els autors descriuen les principals característiques d'aquest trastorn mental que afecta de forma negativa tant a nivell de funcionament psicosocial com cognitiu d'aquelles persones que la tenen que la tenen. S’ha associat amb una pèrdua potencial d’aproximadament, uns 10-20 anys de vida, principalment atribuïble a una mortalitat prematura a causa de la freqüent presència de comorbiditats i suïcidi. Encara que les causes no són plenament conegudes, se sap quins factors de tipus genètic, en interacció amb alguns esdeveniments vitals negatius, exerceixen una gran influència en la manifestació del trastorn bipolar.

A causa de la seva elevada complexitat en la seva presentació, és freqüent que molts pacients no siguin diagnosticats degudament i, en conseqüència, no rebin un tractament adequat. És per això que els autors insisteixen en la necessitat que des d'atenció primària s'explori en profunditat a aquells pacients que presenten simptomatologia depressiva per tal de detectar la presència d'episodis de mania o hipomania actuals o passats, tant en les exploracions inicials com en les visites de seguiments d'aquells pacients amb una resposta insuficient a el tractament antidepressiu.

Al llarg d'aquesta revisió a The Lancet els autors incideixen en les principals estratègies de maneig terapèutic per a cada un dels tipus d'episodis que el pacient amb trastorn bipolar pot presentar. També fan un repàs de la pertinència de l'ús de determinats fàrmacs usualment prescrits per a la prevenció de els episodis afectius, tant a curt com a mitjà i llarg termini, sense deixar de banda la descripció de tractaments nous o que actualment es troben en fase d'estudi i que podrien marcar la diferència en el tractament d'aquest trastorn psiquiàtric en un futur no molt llunyà.

 "Aquest article, escrit per experts internacionals dels cinc continents, reflecteix el coneixement actual sobre el trastorn bipolar en les seves diverses formes clíniques i els avenços biomèdics més recents en el seu diagnòstic i tractament, en el marc de la Psiquiatria de Precisió", comenta el Dr. Vieta.

Referència de l'estudi:

Bipolar disorders.

McIntyre RS, Berk M, Brietzke E, Goldstein BI, López-Jaramillo C, Kessing LV, Malhi GS, Nierenberg AA, Rosenblat JD, Majeed A, Vieta E, Vinberg M, Young AH, Mansur RB.

Lancet. 2020 Dec 5;396(10265):1841-1856. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31544-0.