Recerca

Se celebra l’acte de clausura del projecte europeu IMLINFO

El passat divendres 26 de novembre, l’Auditori Esteve del CEK va acollir la celebració de l'acte de divulgació “Immunoterapia 2.0 en linfoma: cómo diseñar terapias personalizadas”, per a pacients i familiars. Durant la jornada, es van introduir les eines terapèutiques actuals en limfoma, així com els últims avenços obtinguts en el marc d’aquest projecte, que permetran avançar cap a una medicina més personalitzada.

El 2018, va arrencar el projecte IMLINFO, una xarxa transfronterera d'immunoteràpies personalitzades per a limfomes no Hodgkin (LNH), amb l’objectiu de determinar l’eficàcia de nous tractaments d’immunoteràpia, a través de la creació d’un repositori de tumors i una plataforma de cultius amb cèl·lules de pacients en tres dimensions. Després de quatre anys de feina, els resultats de la investigació s’han presentat al seminari “Immunoterapia 2.0 en linfoma: cómo diseñar terapias personalizadas”, celebrat el 26 de novembre de 2021.  

El LNH és un càncer del teixit limfàtic, que es troba als  ganglis limfàtics, la melsa i altres òrgans del sistema immunitari. En concret, el LNH de cèl·lules B objecte d’estudi d’IMLINFO consisteix en un creixement anormal de limfòcits B en aquests teixits i òrgans. “Hem establert tumoroids, a partir de cèl·lules de pacients amb limfoma fol·licular, limfoma de les cèl·lules del mantell i leucèmia limfocítica crònica. Aquests models experimentals, que es troben entre els cultius clàssics en dues dimensions i els tumors in vivo, ens han permès identificar vulnerabilitats en els punts de control immunitari, així com dissenyar teràpies personalitzades”, explica Patricia Pérez-Galán, coordinadora d’IMLINFO i cap del grup IDIBAPS Microambient en la patogènesi i teràpia del limfoma.

Patricia Pérez-Galán exposa els resultats del projecte IMLINFO.

Cooperació transfronterera per lluitar contra el càncer

Al projecte d’IMLINFO hi participen dos hospitals catalans, l’Hospital Clínic de Barcelona, ​​ICO-Girona, i un de francès, l’Hospital de Tolosa, fet que ha permès als investigadors disposar d’un major nombre de mostres de pacients d’ambdós territoris. També formen part del consorci tres centres de recerca, l’IDIBAPS, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i el Centre d’Investigació en Càncer de Tolosa (CRCT), on s’han establert els tumoroids que recapitulen el microambient que envolta el tumor. L’empresa del sector tecnològic IMACTIV-3D ha caracteritzat aquests models mitjançant imatges de microscòpia i algoritmes, mentre que la farmacèutica Palobiofarma ha aportat els compostos terapèutics.

“Hem observat que cada tipus de tumor expressa diferents proteïnes de punt de control immunitari. Aquestes molècules ajuden a controlar la reacció del sistema immunitari, per tal d’evitar danys als teixits, però, a vegades, també dificulten l’eliminació de les cèl·lules canceroses” comenta Pérez-Galán. “L’efectivitat dels tractaments d’immunoteràpia varia segons el perfil d’expressió de les proteïnes inhibidores que presenta cada limfoma. Els nostres resultats permeten identificar el millor fàrmac per a cada cas, fet que ens duu cap a la medicina personalitzada”.

Christine Bezombes explica les diferents estratègies terapèutiques contra els limfomes.

Cal destacar que el projecte s’ha dut a terme sense emprar animals de laboratori. Tota la recerca s’ha realitzat amb cèl·lules de pacients. “No obstant això, no podem oblidar que seguim parlant d’un model d’experimentació. Humà, però un model. Per això, estem actualment treballant en establir fins a quin punt els nostres cultius en tres dimensions s’assemblen i reprodueixen els ganglis  tumorals de partida”, assenyala Pérez-Galán.

IMLINFO ha rebut finançament de la 2a Convocatòria del Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA), programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països.