Sis mesos de Programa Teràpia Intravenosa: Caminant cap a l’excel·lència

El programa de teràpia intravenosa porta ja sis mesos en funcionament.  Aquest programa transversal té l’objectiu d’augmentar la qualitat en la cura de la teràpia intravenosa que reben els pacients.

Els objectius són dur a terme una gestió adequada del patrimoni venós dels pacients, la reducció de les complicacions associades als AV i formar i fomentar l'adherència a les guies clíniques per garantir la seguretat i qualitat assistencial.

L'equip de teràpia intravenosa (ETI) el forma un grup de professionals experts en accessos venosos (AV)  i que són els referents en aquest tema per l’hospital. Es tracta d'equips formats per infermeres que es dediquen a la col·locació, seguiment, control, resolució d’incidències i formació en accessos venosos.

L'equip treballa per assolir un impacte assistencial en la disminució dels riscos iatrogènics en la col·locació i utilització d’altres dispositius PICC vs CVC 0.45 vs 8.77 % (5,6,7,8,9); menors taxes d’infeccions i de bacterièmia; reducció de flebitis i trombosis; augment en la seguretat, benestar i qualitat de vida dels pacients; eliminació temps d’espera en la col·locació d’un catèter central; major èxit en les canalitzacions de les venes amb un 98.9 % dels casos; i una disminució dels costos i càrregues de treball.

En aquests sis mesos s'han col·locat 583 catèters, realitzat 203 interconsultes, seguiment de trombosi i infecció i s'ha format a més de 200 professionals.