Tot sobre les intoxicacions domèstiques i com prevenir-les, al Fòrum Salut Clínic

"Les intoxicacions més habituals en l’àmbit domèstic. Estratègies per a la prevenció" va ser el títol de la intervenció del Dr. Emilio Salgado, de la Unitat de Toxicologia Clínica (Àrea d'Urgències) de l'Hospital Clínic, en el cicle Fòrum Salut Clinic. La conferència, que es va celebrar el passat dia 22 de febrer, va omplir la sala d'actes de l'hospital i va captar tota l'atenció de l'auditori.

El Dr. Salgado va iniciar el seu parlament exposant l'evolució que les intoxicacions domèstiques a l'Eixample barceloní han sofert al llarg dels últims 100 anys d'història. Tot seguit, va explicar quines són les causes principals de les intoxicacions que es donen en l'àmbit domèstic, que exposem breument:

  • Les degudes a inhalacions per gasos tòxics: principalment  monòxid de carboni.
  • Les intoxicacions alimentàries, com el botulisme causat pel bacteri Clostridium botulinum, generalment per la ingesta d'aliments mal preparats o conservats) i l'escombriointoxicació (relacionada amb la ingesta de peix de la família dels escòmbrids com la tonyina, el bonítol, el verat, etc.)
  • Les produïdes per l'ús inadequat de productes domèstics, tan presents a les llars com els productes càustics, els detergents, els alcohols tòxics i els pesticides.
  • La presa inadequada de fàrmacs.
  • Els accidents amb plantes i animals.
El conferenciant també va explicar al públic present quines són les actuacions inicials que s'han de dur a terme davant un cas d'intoxicació, així com les estratègies generals a tenir en compte per a prevenir les intoxicacions domèstiques.

Acabada la conferència, es va encetar el torn d'intervencions dels assistents, després del qual es va presentar la pròxima conferència del cicle, que anirà a càrrec del Dr. Francesc Balaguer i la Dra. Maria Pellisé i tractarà de la "Prevenció del càncer colorectal hereditari i familiar: més enllà de la detecció de sang a femtes".