Institucional

Un consorci europeu d'hospitals liderats pel Clínic-IDIBAPS amb el suport de Cellnex Telecom impulsa un projecte de immunoteràpia cel·lular per fer front a la COVID-19

L'Hospital Clínic de Barcelona-IDIBAPS i Cellnex han signat avui un conveni per impulsar un projecte d'investigació multicèntric que permeti comprendre millor el funcionament de la resposta immunitària enfront del SARS-CoV-2 i proposar nous tractaments basats en la resposta cel·lular de l'organisme enfront de la COVID-19. El projecte, que compta amb una inversió de 5 milions d'euros, té com a objectiu detectar i obtenir limfòcits T que actuïn contra la infecció per SARS-CoV-2.

D'esquerra a dreta: Mariona Pascal, Elias Campo, Josep M. Campistol, Tobías Martínez i Manel Juan (Foto: Francisco Avia - Hospital Clínic)

L'acord l'han signat avui el Dr. Josep M. Campistol, director general de l'Hospital Clínic, i el Sr. Tobías Martínez, Conseller Delegat de Cellnex Telecom.

El Dr. Josep M. Campistol comenta que, “aquest acord que avui signem amb Cellnex suposa un impuls molt important per a la investigació en el camp de la COVID-19. La Secció de Immunoteràpia del Clínic té un ampli recorregut en el desenvolupament de tractaments basats en immunoteràpia cel·lular i, juntament amb l'experiència que aporten tots els investigadors i centres participants en el projecte, es podrà avançar en el desenvolupament de nous tractaments per frenar la COVID -19”.

“Com a companyia hem estat a prop del primer front de la crisi del coronavirus -comenta Tobías Martínez, CEO de Cellnex--, assegurant la resiliència de les infraestructures de telecomunicacions i amb ella una connectivitat que s'ha mostrat clau a l'hora de mantenir una certa normalitat de l'activitat social i econòmica en el context d'aquesta gran anormalitat que ha suposat la COVID-19”.

“És des de la consciència d'aquesta situació sense precedents, prossegueix el CEO de Cellnex, que hem volgut acompanyar una acció decidida, i per a nosaltres sense precedents, com la de destinar uns recursos importants i extraordinaris a un esforç cooperatiu entre grans hospitals europeus amb la coordinació del Clínic de Barcelona. L'objectiu: contribuir a la investigació d'alternatives de tractament per als malalts de la COVID-19. Una investigació clínica que, per les seves característiques, compta a més amb el potencial d'estendre les seves conclusions a altres malalties i patologies que tenen també un origen víric”.

El Dr. Elias Campo, director de l'IDIBAPS i Director d'investigació del Clínic, assenyala que, “aquest projecte s'insereix en una de les línies estratègiques de recerca de l'IDIBAPS i l'Hospital Clínic que pretén estudiar la resposta immunològica de l'organisme enfront les diferents malalties. En concret, ens ha de permetre entendre com respon l'organisme enfront de la infecció pel SARS-CoV-2, i desenvolupar noves eines diagnòstiques i nous elements terapèutics per vèncer la malaltia”.

En aquest projecte europeu coordinat pel Dr. Manel Juan, cap de Servei d'Immunologia del Clínic i del grup Inmunogenética i immunoteràpia de la resposta immune i autoinflamatòria de l'IDIBAPS, al costat del Banc de Sang i Teixits (BST), també hi participaran l'Hospital Universitari Gregorio Marañón de Madrid, l'INSERM-U1183 associat a l'Hospital Universitari de Montpellier (França), l'Istituto Scientifico Romagnolo per el Studio i la Cura dei Tumori (IRST) de Meldola (Itàlia) i l’IRCCS Ospedale San Raffaele (OSR) de Milà (Itàlia).

La importància de l'estat immunitari de la població

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que es va detectar per primera vegada al desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. En vuit de cada 10 persones la malaltia, la COVID-19, provoca símptomes respiratoris lleus, però pot arribar a causar una malaltia respiratòria severa com, per exemple, una pneumònia, i fins i tot la mort.

Per fer front a aquesta nova malaltia una de les claus és disposar de coneixement profund sobre l'estat immunitari de la població enfront del virus SARS-CoV-2 i el paper concret d'aquesta immunitat, és a dir, el tipus d'immunitat i el temps que es manté. "En concret, sabem que, per sobre de la resposta humoral, és a dir aquella definida pels anticossos enfront de la infecció, disposem també d'una resposta cel·lular induïda pels limfòcits T que controlen tota la immunitat", explica Manel Juan.

Limfòcits T per frenar el coronavirus

Disposar d'eines que permetin detectar i estimular la resposta cel·lular T és un aspecte clau per eliminar el virus, especialment en aquells casos en què no hi ha anticossos enfront de la infecció. Però a la vegada, és fonamental controlar la resposta cel·lular T per disminuir la hiperresposta immune responsable de la majoria de pacients crítics. Per tot això, s'ha de millorar la detecció de limfòcits T amb capacitat per atacar el coronavirus i, per fer-ho, es necessiten tècniques que permetin manipular-los i orientar la seva resposta enfront de la infecció.

Així, gràcies a l'acord entre Cellnex i l'Hospital Clínic-IDIBAPS, es desenvoluparà un projecte multicèntric en el que hi participaran cinc equips punters de recerca en el camp de la immunoteràpia d'Europa. L'objectiu és mesurar la capacitat de resposta cel·lular del sistema immune enfront del SARS-CoV-2, detectant i obtenint limfòcits T que puguin actuar per combatre la COVID-19 en les seves diferents etapes.

Primer s'identificaran diferents perfils immunològics associats als diferents pronòstics clínics en pacients que hagin passat la COVID-19, el que permetrà detectar biomarcadors capaços de predir l'evolució de les persones amb la infecció.

A més, es desenvoluparan diferents propostes per a disposar d'immunoteràpies cel·lulars útils en les diferents fases de la infecció. D'una banda, s'utilitzaran cèl·lules T naturals obtingudes a partir de mostres de pacients que ja han passat la COVID-19 per frenar la infecció. A la vegada, es desenvoluparan propostes de receptors antigènics quimèrics (CAR) específics anti-SARS-CoV-2 a través de la modificació en el laboratori dels limfòcits del pacient perquè siguin capaços de reconèixer i eliminar el virus. També es desenvoluparan propostes per al control de la hiperresposta a través de limfòcits T reguladors naturals o post-manipulació.

"La col·laboració de tots els centres implicats farà possible demostrar la rellevància de les cèl·lules T en l'estat immunitari dels pacients al llarg de la malaltia i disposar de noves eines terapèutiques davant la manca de tractaments disponibles anti-SARS-Cov2, a la vegada que s’aportarà coneixement i eines per a d’altres immunoteràpies cel·lulars més enllà de la COVID-19 ", conclou el Dr. Juan.