Un estudi proteòmic demostra que Akt1 és clau en la inducció de l'angiogènesi

Un grup d'investigadors de l'IDIBAPS encapçalat pel Dr. Manuel Morales-Ruiz, del servei de Bioquímica i Genètica Molecular de l'Hospital Clínic i membre del grup Fisiopatologia i tractament de l'ascites i del trastorn de la funció renal en la cirrosi hepàtica de l'IDIBAPS, han descobert el mecanisme pel qual Akt1, un enzim implicat en el creixement, la supervivència i el to vascular de les cèl·lules endotelials, promou l’angiogénesis. L’estudi s'ha dut a terme en col·laboració amb la Universitat de Yale i ha sortit publicat en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). En aquest treball també hi ha participat el Dr. Juan Rodríguez Vita, investigador postdoctoral del grup del Dr. Morales contractat a través del Biotrack Programme, el programa d'incorporació d'investigadors postdoctorals de l'IDIBAPS cofinançat per la Comissió Europea a través de les Accions Marie Curie (categoria COFUND).

L'angiogènesi és un procés fisiològic que consisteix en la formació de vasos sanguinis nous a partir dels vasos pre-existents. Es tracta d'un procés normal durant el desenvolupament embrionari, el creixement de l'organisme i la cicatrització de ferides. No obstant això, també és un procés fonamental per a la fibrogènesi i el creixement tumoral. Trobar els mecanismes implicats en aquest procés és clau per poder dissenyar estratègies dirigides al tractament de diverses malalties.

La família de proteïnes Akt està formada per 3 isoformes que comparteixen un 80% d'analogies en la seva seqüència i juguen un paper clau en la regulació de l'angiogènesi, encara que no es coneix en detall la funció de cadascuna d’elles. L’estudi que publica el PNAS, que està centrat en l'estudi de les diferències entre les isoformes Akt1 i AKT2, identifica que Akt1 és la predominant en la promoció de l'angiogènesi en l'endoteli i que influència múltiples xarxes de senyalització crítiques per a la funció i el creixement vascular. La supressió de Akt1 en els models animals utilitzats en l'estudi causa anomalies en la maduració i el desenvolupament vascular, cosa que no passa quan se suprimeix AKT2.

Aquesta nova informació és molt rellevant des del punt de vista clínic considerant el paper dual d'Akt com a mediador clau en condicions fisiològiques i patològiques. A partir d'aquest estudi proteòmic es podran detectar noves dianes terapèutiques i inhibidors específics, identificar nous biomarcadors per a condicions patològiques i generar nous fàrmacs terapèutics amb un millor perfil de bioseguretat. En concret, els investigadors es centren en avaluar el potencial terapèutic d'aquestes dianes d'Akt en diverses patologies com les malalties cròniques del fetge, trastorns metabòlics, aterosclerosi i càncer.

Referència de l’article:

Endothelial Akt1 mediates angiogenesis by phosphorylating multiple angiogenic substrates.

Lee MY, Luciano AK, Ackah E, Rodriguez-Vita J, Bancroft TA, Eichmann A, Simons M, Kyriakides TR, Morales-Ruiz M, Sessa WC. ProcNatlAcadSci U S A. 2014 Aug 18. pii: 201408472.