Recerca

Un nou mètode computacional ajuda a identificar millor la relació entre els gens i els bacteris de la mucosa intestinal

La revista Plos One ha publicat un estudi en què es descriu un nou mètode computacional que permet identificar millor la relació que existeix entre els bacteris que hi ha en la mucosa intestinal de pacients amb malaltia inflamatòria intestinal i els gens que s’expressen en aquella regió.

Aida Mayorgas, Lluís Revilla, Azucena Salas i Ana Corraliza

L’estudi ha estat encapçalat per Lluís Revilla, del grup de recerca de l’IDIBAPS Malaltia inflamatòria intestinal i dirigit i supervisat per Azucena Salas, del mateix grup.

La Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) engloba dues entitats, la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn. Són malalties cròniques de causa desconeguda en què es produeix inflamació del còlon i/o intestí prim. Acostumen a afectar persones joves, d'entre 20 i 30 anys, tot i que també es diagnostiquen en persones d'edat més avançada. Tot i que es desconeix la causa exacta de la MII, se sap que per al seu desenvolupament intervenen diferents factors, com ara certa predisposició genètica i factors ambientals com la dieta, l’estrès o el consum de tabac. També es creu que en el desenvolupament de la malaltia inflamatòria intestinal hi ha implicada part de la microbiota que habita l’intestí.

L’objectiu del projecte de recerca és destriar de tots els microorganismes que habiten a l’intestí els implicats en la malaltia. Per això, s’ha fet una biòpsia de la paret de l’intestí de pacients amb malaltia de Crohn i s’ha analitzat, d’una banda, els microorganismes que hi ha i, de l’altra, els gens que s’hi expressaven. L’estudi ha anat una mica més enllà ja que gràcies a un nou mètode computacional desenvolupat, s’ha pogut fer aquesta anàlisi agrupant pacients amb característiques similars. Així s’ha comprovat que, efectivament, pacients amb malaltia de Crohn amb característiques semblants presenten similituds en els gens que s’expressen en la mucosa intestinal i la microbiota que hi habita. “Aquest estudi és important perquè obre la porta a fer anàlisis de múltiples fonts aprofitant tota la informació de les mostres indicant, al mateix temps, quina es la relació entre les dades”, explica Revilla.

Després d'aquests resultats, els investigadors tenen previst confirmar en una altre cohort de pacients amb MII com és la relació entre els gens que s'expressen en la mucosa intestinal i la microbiota que hi habita.

Referència de l’article

Multi-omic modelling of inflammatory bowel disease with regularized canonical correlation analysis

Lluís Revilla 1 2, Aida Mayorgas 2, Ana M Corraliza 2, Maria C Masamunt 2, Amira Metwaly 3, Dirk Haller 3 4, Eva Tristán 1 5, Anna Carrasco 1 5, Maria Esteve 1 5, Julian Panés 1 2, Elena Ricart 1 2, Juan J Lozano 1, Azucena Salas 2 Affiliations expand PMID: 33556098 DOI: 10.1371/journal.pone.0246367