Assistència

Un projecte del Clínic rep finançament del Programa de Compra Pública d’Innovació en Salut

El Servei Català de la Salut finança per primera vegada 18 projectes d’innovació a través del nou Programa de Compra Pública d’Innovació en Salut per entitats de la xarxa del sistema sanitari públic de Catalunya (SISCAT) i orientats a la millora de la qualitat i l’eficiència de l’atenció sanitària. Es tracta d’un programa que es vertebra en dos àmbits: 15 milions finançats pel mateix sistema de Salut i 15 més provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que la UE destina per a la contractació pública de productes i serveis innovadors.

El mes d’agost del 2017 es va obrir la convocatòria d’ajuts i s’hi van presentar un total de 33 projectes. D’aquests se’n van seleccionar 18 de 10 entitats proveïdores diferents. Un d’ells està liderat per l’Hospital Clínic de Barcelona.

Eines per decidir el tractament més adient en pacients amb estenosi valvular aòrtica

Un dels projectes seleccionats és el Programa per al maneig integral transversal multidisciplinar de l’estenosi valvular aòrtica (MITMEVA), coordinat per la Dra. Marta Sitges, directora de l’Institut Clínic Cardiovascular (ICCV).

L’estenosi valvular aòrtica és una malaltia degenerativa que provoca un estretament de la vàlvula aòrtica que fa que no s’obri. Això provoca que es redueixi el flux sanguini del cor a l’aorta i a la resta del cos. Els símptomes que apareixen es resumeixen en símptomes de fallida del cor que posen en perill la vida del pacient. Existeixen diferents tractaments per a la malaltia i per decidir quina és la millor estratègia terapèutica per a cada pacient s’ha posat en marxa el projecte MITMEVA.

L’objectiu principal d’aquesta proposta és millorar la qualitat i l’eficiència de la gestió clínica dels pacients amb estenosi valvular aòrtica (EAo), candidats a tractament pal·liatiu dels símptomes o a recanvi valvular per via quirúrgica o percutània (TAVI). Mitjançant aquest programa també es volen optimitzar els recursos disponibles mitjançant un nou model d’atenció integral, transversal i multidisciplinari (MITMEVA).

El projecte inclou 13 accions noves en diferents fases del procés (diagnòstic, valoració i administració del tractament i seguiment) i incorpora innovacions organitzatives (Heart Team, enfocament multidisciplinari), tecnològiques (software de planificació TAVI) i de compra (corresponsabilització dels proveïdors). “La implementació d’aquest nou model d’atenció permetrà millorar la continuïtat assistencial, estandarditzar les indicacions quirúrgiques, reduir els reingressos i la freqüentació, i avaluar resultats, efectivitat i eficiència”, explica la Dra. Marta Sitges.

La compra pública d’innovació, un element clau de modernització

La compra pública d’innovació (CPI) fomenta la innovació orientada a potenciar el desenvolupament de nous mercats des de la demanda, mitjançant l'instrument de la contractació pública. Permet millorar tant la qualitat del servei públic, amb la incorporació de solucions innovadores i eficients mitjançant una planificació estratègica de la compra pública amb cooperació de l’empresa privada, agents R+D+i en la detecció de necessitats dels usuaris i les millors solucions del mercat.

La RIS3CAT, que defineix les prioritats per a les polítiques públiques de R+D+i i les actuacions que tindran el suport del PO FEDER Catalunya 2014-2020, identifica la compra pública d'innovació com un instrument clau per avançar cap a un model de creixement intel·ligent, sostenible i integrador dels serveis públics, que millori la qualitat de vida de la ciutadania.

Més informació: https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/compra-publica-innovacio/