Recerca

Un test genòmic millora el tractament contra el càncer de mama HER2-positiu

Investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS han liderat un estudi internacional en el que han refinat i validat un test genòmic capaç de distingir quin subgrup de càncer de mama HER2-positiu es podria tractar amb teràpies biològiques contra la proteïna HER2 sense o amb poca quimioteràpia.

L’estudi, publicat a la revista The Journal of the National Cancer Institute, l’ha coordinat Aleix Prat, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic i de l’equip Genòmica translacional i teràpies dirigides en tumors sòlids de l’IDIBAPS.

El càncer de mama és el tumor més freqüent en dones a tot el món. S'estima 1 de cada 8 dones tindran càncer de mama al llarg de la seva vida. Tot i que la mortalitat per càncer de mama ha baixat en els últims anys, gràcies als programes de cribratge i a la millora dels tractaments, segueix sent la primera causa de mort per càncer en dones a Espanya.

La recerca clínica i translacional en càncer de mama ha permès la incorporació de teràpies biològiques cada cop més personalitzades; es a dir, tractaments dirigits a eliminar les cèl·lules tumorals que posseeixen una característica biològica determinada, com la positivitat de la proteïna HER2, i no afectar la resta del cos del pacient”, explica Aleix Prat.

La incorporació de tractaments dirigits contra la proteïna HER2 ha canviat favorablement el curs del càncer de mama HER2-positiu, que representa el 20% dels casos diagnosticats. “Ara bé, tot i que no totes les pacients es beneficien d’aquest fàrmacs, en forces casos veiem que el benefici és extraordinari. Per tant, era necessari preguntar-se el perquè d’aquesta heterogeneïtat”.

En un treball previ publicat en el 2017 i coordinat per Aleix Prat i el grup cooperatiu SOLTI, es va demostrar que un test genòmic basat en 50 gens podia ajudar a identificar pacients amb càncer de mama HER2+ que responien al tractament biològic anti-HER2 sense quimioteràpia. “En aquest estudi, on varen participar 151 pacients de diversos centres espanyols,  vam veure, per primer cop, que era possible subdividir la malaltia HER2-positiva en quatre subgrups i que un d’ells era altament sensible a la teràpia biològica anti-HER2. Ara bé, en aquell punt érem conscients que eren dades preliminars i que la implementació d’aquest test en la pràctica clínica diària requeria molta més evidència”.

En aquests últims 2 anys, els investigadors han col·laborat amb altres centres d’Estats Units i d’Itàlia per tal d’analitzar tumors de 422 pacients amb càncer de mama HER2+ que van participar en cinc assajos clínics diferents en els que es van avaluar teràpies biològiques anti-HER2 sense administrar la quimioteràpia. D’aquesta sèrie de pacients, 305 corresponien a pacients amb la malaltia precoç i 117 a pacients amb càncer de mama avançat.

Els resultats d’aquest nou treball han confirmat la troballa del 2017 i han demostrat, per primer cop, que el test pot predir la supervivència de les pacients. “A més a més, hem pogut refinar l’algoritme bioinformàtic del test genòmic per tal d’identificar millor les pacients amb tumors HER2-positius que són ultra-sensibles a les teràpies anti-HER2”, explica Aleix Prat. “Podem concloure que tenim davant nostre el biomarcador amb més validació clínica en càncer de mama HER2-positiu que mai ha existit”, afegeix.

Els resultats de l’estudi obren noves perspectives pel tractament del càncer de mama HER2-positiu. “Per un costat, el test ens permetrà seleccionar quines pacients tindran un benefici elevat a les teràpies anti-HER2 i que podran rebre menys quimioteràpia de l’habitual o, fins i tot, evitar-la. Per l’altre, el test ens podrà ajudar a identificar pacients que ja no tenen el tumor i que no cal tractar-les amb cirurgia ja que ha desaparegut amb les teràpies anti-HER2, conclou Aleix Prat. Els estudis per demostrar la utilitat clínica del test estan en marxa i s’esperen resultats definitius en pocs anys.

Aquest estudi ha estat possible gràcies a les beques competitives rebudes per l’equip de l’Aleix Prat per part del Instituto de Salud Carlos III, la Breast Cancer Research Foundation i la Fundación Científica Asociación Española Contra el Cáncer, i les donacions de particulars i de les associacions Pas a Pas amb el Càncer de Mama i Save the Mama.

Referència de l’article:

Combined RNA-based assay predicts response and survival following dual HER2-blockade in HER2-positive breast cancer Aleix Prat, Tomás Pascual, Carmine De Angelis, Carolina Gutierrez, Antonio Llombart-Cussac, Tao Wang, Javier Cortés, Brent Rexer, Laia Paré, Andres Forero, Antonio C. Wolff, Serafín Morales, Barbara Adamo1, Fara Brasó-Maristany, Maria Vidal, Jamunarani Veeraraghavan, Ian Krop, Patricia Galván, Anne C. Pavlick, Begoña Bermejo, Miguel Izquierdo, Vanessa Rodrik-Outmezguine, Jorge S. Reis-Filho, Susan G. Hilsenbeck, Mafalda Oliveira, Maria Vittoria Dieci, Gaia Griguolo, Roberta Fasani, Paolo Nuciforo, Joel. S. Parker, PierFranco Conte, Rachel Schiff, Valentina Guarneri, C. Kent Osborne, Mothaffar F. Rimawi Journal of the National Cancer Institute, https://doi.org/10.1093/jnci/djz042