Recerca

Una classificació molecular prediu pronòstic i benefici a un inhibidor del cicle cel·lular en càncer de mama metastàtic

En un estudi publicat a la revista Journal of Clinical Oncology, investigadors del Clínic-IDIBAPS-UB i SOLTI demostren la capacitat predictiva dels 4 subtipus moleculars de càncer de mama (Luminal A, Luminal B, HER2-enriquit i Basal-like)

D’esquerra a dreta, Nuria Chic, Laia Paré, Olga Martínez-Sáez, Fara Brasó i Aleix Prat (Foto: Francisco Avia – Hospital Clínic).

Investigadors del Clínic-IDIBAPS, la UB i el grup acadèmic d’investigació en oncologia SOLTI han demostrat que la classificació molecular de càncer de mama, que el divideix en quatre subtipus (Luminal A, Luminal B, HER2-enriquit i Basal-like) és útil per predir el benefici del tractament en pacients amb càncer de mama hormonodependent avançat. Es tracta de l’estudi més gran en demostrar el valor del biomarcador i el primer en fer-ho en el context dels inhibidors de CDK4/6 com el ribociclib.

L’estudi, publicat a la revista Journal of Clinical Oncology de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), l’ha coordinat el Prof. Aleix Prat, cap del Servei d’Oncologia Mèdica del Clínic i del grup Genòmica translacional i teràpies dirigides en tumors sòlids de l’IDIBAPS, professor del Departament de Medicina de la UB i president de SOLTI.

El càncer de mama afecta a 2,3 milions de persones i en causa la mort de 571.000 cada any. Entre els diferents tipus de càncer de mama, l’hormonodependent representa el 70% de tots els casos. Quan la malaltia està en una fase precoç, el tractament local, la quimioteràpia i el tractament hormonal durant 5 o 10 anys han demostrat grans beneficis a llarg termini pel que fa a la supervivència. Tot i així, un 20-30% de les pacients acaba presentant malaltia avançada durant el seguiment. En aquest context, la supervivència està compromesa i fan falta biomarcadors i tractaments específics.

En els darrers anys s’han incorporat noves teràpies per a la malaltia hormonodependent en estadis avançats, com la introducció dels nous fàrmacs inhibidors de CDK4/6, una proteïna clau en el cicle cel·lular. “La introducció recent dels inhibidors de CDK4/6 com el ribociclib ha millorat la supervivència dels pacients amb càncer de mama avançat hormonodependent. Ara bé, aquesta malaltia és clínica i biològicament heterogènia i es poden identificar, almenys, 4 subtipus moleculars. Fins ara, desconeixíem el valor real d´aquesta classificació molecular en la malaltia hormonodependent avançada”, assenyala Aleix Prat.

Des de fa 5 anys, la línia de recerca del laboratori del Dr. Aleix Prat ha permès descriure l’ heterogeneïtat biològica de la malaltia hormonodependent i identificar 4 grups moleculars (Luminal A, Luminal B, HER2-enriquit i Basal-like) amb diferents pronòstics i sensibilitats als tractaments. “La pregunta que ens vam fer era entendre com aquesta classificació biològica es comportava en el càncer de mama hormonodependent avançat”, assenyala Aleix Prat. “Dos estudis previs liderats pel nostre grup van senyalar que, entre les pacients amb càncer de mama hormonodependent avançat tractades amb teràpia hormonal, el subtipus Luminal A té el millor pronòstic mentre que els subtipus HER2-enriquit i Basal-like tenen el pitjor pronòstic. En canvi, el subtipus Luminal B té un pronòstic entremig. En aquest context, calia validar aquestes troballes i, sobretot, veure l’impacte dels inhibidors de CDK4/6 ja que són el tractament estàndard actualment”, afegeix.

En l’article publicat al Journal of Clinical Oncology, els investigadors van analitzar l’expressió de 152 gens en 1.160 pacients amb càncer de mama hormonodependent avançat tractats en 3 assajos clínics fase III del programa MONALEESA, el qual va portar a l’aprovació del ribociclib per les autoritats sanitàries. Un total de 488 pacients van rebre teràpia hormonal solsament, i 672 pacients van rebre el teràpia hormonal en combinació amb ribociclib. El subtipus molecular Luminal A va ser el més freqüent (47%), seguit pel Luminal B (24%), HER2-enriquit (13%) i basal-like (3%). Comparat amb el Luminal A, el risc de progressió de la malaltia va ser superior en la resta de subtipus moleculars. Per exemple, el risc de progressió en els subtipus HER2-enriquit i Basal-like va ser 2 i 4 vegades superior comparat amb el Luminal A. Finalment, els investigadors van observar que tots els subtipus moleculars es van beneficiar del ribociclib, excepte el Basal-like.

D’una banda, el nostre estudi valida definitivament observacions prèvies sobre el valor pronòstic de la classificació molecular. D’altra banda, demostrem per primer cop l’alt valor clínic de ribociclib en el subtipus HER2-enriquit, un grup de tumors molt agressiu quan es tracta només amb teràpia hormonal. Finalment, el nostre estudi deixa clar que conèixer el subtipus molecular és cada vegada més important”, conclou Aleix Prat.

Futurs estudis establiran el valor predictiu de la classificació molecular del càncer de mama hormonodependent en altres contexts. Exemples concrets serien la cerca de noves teràpies dirigides pel subtips agressius HER2-enriquits i Basal-like. En aquesta línia, el grup cooperatiu SOLTI, presidit per Aleix Prat, està duent a terme assajos clínics multicèntrics per cada un d’aquests grups com l’estudi TATEN o l’ARIANNA on s’avaluen teràpies innovadores com, per exemple, la immunoteràpia.

Aquest estudi ha estat finançat per Novartis, l’Instituto de Salud Carlos III, la Breast Cancer Research Foundation, la Fundació Breast Cancer Now, la Generalitat de Catalunya dins del programa Peris, la Fundació La Marató TV3, fons europeus Horizon 2020 (projecte RESCUER), la Fundació Científica de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), i les associacions Save the Mama, Pas a Pas i Càncer de Mama Metastàtic.

Referència de l’estudi:

Correlative Biomarker Analysis of Intrinsic Subtypes and Efficacy Across the MONALEESA Phase III Studies.
Prat A, Chaudhury A, Solovieff N, Paré L, Martinez D, Chic N, Martínez-Sáez O, Brasó-Maristany F, Lteif A, Taran T, Babbar N, Su F.
J Clin Oncol. 2021 Mar 26:JCO2002977. doi: 10.1200/JCO.20.02977.