Anna Torres

Unitat Salut Mental Perinatal Psicòloga Clínica

Assistència

 • Institut Clínic de Neurociències
  L’Institut Clínic de Neurociències (ICN) és l’àmbit assistencial del Hospital Clínic de Barcelona dedicat a l’estudi i tractament de les malalties que afecten el sistema nerviós.
 • Psiquiatria i Psicologia

  El Servei de Psiquiatria i Psicologia forma part de l’Institut Clínic de Neurociències de l’Hospital Clínic de Barcelona.

  El Servei atén els pacients amb trastorns mentals que pertanyen a la zona de l'Esquerra de l’Eixample, dins de l'àrea d’influència de l’Hospital Clínic, que comprèn uns 540.000 habitants. A més, com a centre de referència d’algunes malalties, també atén pacients que provenen d’altres barris de Barcelona i d’altres indrets de Catalunya.

  Per aconseguir la seva missió el Servei s’organitza en Seccions, Unitats Funcionals i Programes Assistencials, cadascun d’ells amb els objectius estratègics següents:

  • Desenvolupar una assistència integral basada en el pacient

  • Modernització i protocol·lització

  • Incorporar els avenços diagnòstics i terapèutics

  • Crear un entorn d’excel·lència per al desenvolupament de la recerca clínica