Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Tractament

Temps de lectura: 2 min

El tractament de la carcinomatosi es basa en un enfoc multidisciplinari entre diferents especialitats, com ara la Radiologia, l'Oncologia, la Cirurgia i l'Anatomia Patològica. La combinació entre quimioteràpia sistèmica, quimioteràpia intraperitoneal i cirurgia ha millorat el pronòstic de la carcinomatosi en les darreres dècades.

Els pacients que presenten una extensió reduïda de la carcinomatosi poden ser tractats amb cirurgia citorreductora per aconseguir l'extirpació completa de la malaltia.

Hi ha algunes contraindicacions per a la cirurgia citorreductora:

  • Carcinomatosi molt estesa
  • Afectació massiva de l'intestí prim, afectació d'estructures que no es poden extirpar (per exemple algunes estructures vasculars), afectació d'òrgans que no es poden extirpar.
  • Presència de metàstasis pulmonars múltiples, metàstasis òssies, afectació retroperitoneal.
  • Aparició de carcinomatosi precoç després de la cirurgia del tumor primari.  

En els pacients candidats a una cirurgia citorreductora es realitza una intervenció que es basa a extirpar les vísceres afectades pel tumor.

El tractament quirúrgic moltes vegades es complementa amb el tractament quimioteràpic hipertèrmic intraoperatori (HIPEC), habitualment es fa durant la pròpia intervenció.

Consisteix en aplicar el fàrmac de quimioteràpia directament sobre el peritoneu a una temperatura més alta que la corporal. Aquesta temperatura elevada facilita la penetració del medicament al peritoneu i l'eliminació de les cèl·lules tumorals.

El fàrmac quimioteràpic que es fa servir depèn del tumor. Els més usats són la mitmicina-C, l'oxaliplatí, l'irinotecan i el cisplatí. S'administra a 41-43ºC i la durada varia entre 30 minuts i 2 hores.

El tractament quimioteràpic sistèmic és el tractament més habitual per a pacients amb carcinomatosi que no poden ser operats. En alguns casos s'administra prèviament a un tractament quirúrgic per aconseguir una reducció del volum de malaltia. També es pot administrar després de la intervenció per aconseguir un control més gran del tumor.

El tractament de la carcinomatosi constitueix a dia d’avui un ampli camp de recerca a nivell mundial. Millorar la qualitat de vida dels pacients és un dels objectius fonamentals, així com el tractament de la carcinomatosi no operable.

La quimioteràpia intraperitoneal pressuritzada en aerosol (PIPAC) és un mètode de recent aparició a la pràctica clínica, destinat al tractament de la carcinomatosi no operable. Es basa en l'administració de quimioteràpia en forma d'aerosol a la cavitat peritoneal i s'aplica mitjançant laparoscòpia.

El principal avantatge és que produeix menor toxicitat que la quimioteràpia sistèmica i penetra millor als teixits tumorals. Això permet reduir els símptomes provocats per la malaltia peritoneal. S'ha vist que pot reduir el volum del tumor i això en podria permetre l'ús com a tractament posterior a la cirurgia.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.
Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.