Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Pronòstic de les Cataractes

Temps de lectura: 5 min

Les cataractes dels adults són progressives i la progressió és variable i difícil de predir. Sense tractament la majoria dels pacients amb cataractes desenvoluparà una dificultat visual severa.

Sense tractament la majoria dels pacients amb cataractes desenvoluparà una dificultat visual severa.

Molts estudis han demostrat resultats favorables després de la cirurgia de cataracta, tant en agudesa visual com en millora de qualitat de vida. Prop del 90% dels pacients operats milloren la seva agudesa visual i estan satisfets del resultat de la cirurgia. Aquest percentatge de satisfacció puja fins a més del 95% en pacients que no tenen cap problema ocular abans de la cirurgia, tret de la cataracta.

El 90% dels pacients operats milloren la seva agudesa visual i estan satisfets del resultat de la cirurgia.

En definitiva, la cirurgia de cataracta és un procediment segur i d'èxit a la majoria de pacients. Les principals causes de poca visió després de la cirurgia es deuen a: una inadequada correcció del defecte refractiu postoperatori que es pot resoldre amb ulleres, o bé amb un recanvi de la lent intraocular; la incapacitat de detectar algunes alteracions oculars al preoperatori, com glaucoma, degeneració macular i altres alteracions maculars i l'ambliopia o "ull gandul" o complicacions quirúrgiques i postquirúrgiques.

Complicacions agudes

La cirurgia moderna de cataracta té un alt percentatge d'èxit en la majoria de pacients però, com qualsevol cirurgia, té els seus riscos.

Hi ha un gran nombre de possibles complicacions durant i després la cirurgia de cataracta, però la majoria són molt infreqüents. És possible que sigui necessària una altra intervenció o realitzar algun procediment que no estava previst inicialment durant la intervenció. Hi ha un risc molt petit de patir una pèrdua de visió severa i permanent.

Complicacions durant la cirurgia (intraoperatòries)

Ruptura de la càpsula posterior de l'cristal·lí en una cirurgia de cataracta

Ruptura de la càpsula posterior. És una de les complicacions més freqüents. Pot passar en un 1-3% de les cirurgies. És la membrana transparent que recobreix el cristal·lí i on s'ha d'implantar la lent intraocular (LIO). Pot donar lloc que a través del forat d'aquesta membrana surti una mica de líquid gelatinós des de dins l'ull (pèrdua d'humor vitri) i que s'hagi de netejar amb un procediment especial (vitrectomia anterior). Això pot provocar una pèrdua de visió i altres complicacions com l'impossibilitat de poder implantar la LIO que és desitjable, o bé que s'hagi de fer en una segona intervenció.

Desplaçament de la lent intraocular

Pèrdua o caiguda d'una part de la cataracta o de la lent intraocular a la cavitat posterior (cavitat vítria) de l'ull, que requeriran una intervenció addicional la majoria de les vegades.

Hemorràgia intraocular

Hemorràgia intraocular, que pot ser lleu i transitòria (hemorràgia d'iris o vítria) o seriosa i que pot donar lloc a una pèrdua total de visió (hemorràgia supracoroidea). Aquesta última és molt rara (menys d'un cas de cada 1.000 intervencions) amb les modernes tècniques de facoemulsificació.

 

Ull amb lesions intraoculars

Lesió d'altres estructures intraoculars com l' iris o la còrnia.

Un pacient operat de cataractes ha d’anar a urgències davant una pèrdua brusca de visió, quan prèviament veia bé, i si té dolor ocular intens.

Complicacions després de la cirurgia (postoperatòries)

Edema corneal

Lesió o pèrdua de la transparència de la còrnia  (la finestra transparent a la part anterior de l'ull), que s'anomena edema corneal.

Ull amb un edema macular quístic

Inflor o "inundació" de la part central de la retina (edema macular quístic). Es veu en un 3% dels pacients operats de cataracta i és més freqüent si hi ha hagut altres complicacions durant la cirurgia. Habitualment és necessari tractar-lo amb gotes suplementàries o altres tractaments com injeccions locals de corticoides o fàrmacs per via oral. La recuperació pot tardar unes setmanes o mesos, però a vegades pot suposar una pèrdua permanent de visió lleu o moderada.

Despreniment de retina

Despreniment de retina, que pot passar setmanes, mesos o inclús anys després de la cirurgia. El risc al llarg de la vida es d'1 cas de cada 150 pacients intervinguts, i és més freqüent en casos d'alta miopia o si hi ha hagut complicacions durant la cirurgia com la ruptura de la càpsula posterior i pèrdua de l' humor vitri.

Ull amb glaucoma o pressió ocular

Glaucoma o augment de la pressió intraocular transitòria o permanent.

Uveïtis

Inflamació intraocular severa (uveïtis).

Ull vermell irritat

Infecció intraocular (endoftalmitis), és una complicació rara (menys d'un pacient de cada 1.000 intervencions) però que pot provocar una pèrdua irreversible de visió a l'ull afectat. El tractament consisteix en posar unes injeccions intraoculars, gotes i antibiòtics per via oral. Ocasionalment, pot ser necessària una altra intervenció.

Desplaçament de la lent intraocular

Dislocació  o descentrat de la lent intraocular, per manca d'un bon suport (la càpsula del cristal·lí) per la lent o per ser defectuós.

Ull amb lent intraocular opaca

Calcificació o opacitat de la lent intraocular, que altera la seva transparència. És una complicació rara i associada més a un tipus de material que a d'altres.

Mosques volants en la visió

Mosques volants, que si bé poden ser molestes i calen que l’oftalmòleg faci una revisió ocular, en la majoria d'ocasions son inofensives. No obstant això, si es comença a veure flaixos de llum o un augment dels cossos flotants s’ha de contactar amb l’oftalmòleg o dirigir-se al departament d'Urgències, doncs aquests símptomes poden ser l' inici d'un despreniment de retina.

Parpella caiguda

Caiguda de la parpella superior (ptosi palpebral).

Halos en la visió

Enlluernament i visió d'halos lluminosos, que pot ser causat per una inflamació ocular o ser induïts per la lent intraocular.

Ull amb la pupil·lar irregular

Distorsió o deformació de la pupil·la de manera que tingui una mida diferent a la de l'altre ull o que no sigui rodona.

Visió doble

Visió doble o dificultat per a tenir els ulls ben alineats.

Ulleres de prova per a graduar la vista

Defecte refractiu residual, és a dir una miopia, hipermetropia o astigmatisme no esperats després de la cirurgia de la cataracta tenint en compte els càlculs previs, i que requereix l'ús d'ulleres, lents de contacte, un recanvi o manipulació de la lent intraocular ja implantada o, rarament, làser per a corregir-les.

Fenòmens òptics indesitjables o disfotopsias

Disfotòpsies o fenòmens òptics indesitjables, deguts a artefactes que produeix la llum en travessar o reflectir-se en la lent intraocular. Són relativament freqüents. Poden ser de dos tipus: positives o negatives. Les disfotòpsies positives (enlluernaments, halos i llampades) són causades per la forma que té el marge de la lent intraocular. Les disfotòpsies negatives es manifesten en forma d'ombra fosca amb forma d'arc o mitja lluna al costat lateral de la visió del pacient i semblen tenir relació amb l'anatomia de l'ull de cada pacient en particular. La majoria de disfotòpsies disminueixen o desapareixen al llarg del temps. No obstant, en un 0,2-1% dels pacients els símptomes persisteixen i pot ser necessari una intervenció per a alleujar-les.

Ull amb lesions intraoculars

Durant els mesos o anys següents a la cirurgia es pot desenvolupar un engruiximent o opacitat de la càpsula posterior del cristal·lí, la membrana que hi ha darrere la lent intraocular i que li dona suport. Això s'anomena opacitat de la càpsula posterior, és la complicació postoperatòria més freqüent i provoca una disminució de la visió progressiva a  un 10% dels pacients intervinguts de cataracta abans dels 2 anys després de la intervenció. Pot tractar-se de manera ambulatòria amb un làser, una intervenció molt efectiva, ràpida i indolora coneguda amb el nom de capsulotomia posterior amb làser YAG i que molt ocasionalment pot causar un despreniment de retina o una inflamació intraocular.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Francesc Xavier Corretger Ruhi
Mercè Perramón Rodríguez-Villamil
Vanesa Budi Batlle

Publicat: 26 abril de 2018
Actualitzat: 26 abril de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.