Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Recerca al Clínic

Temps de lectura: 3 min

Actualment la immunoteràpia cel·lular és una de les principals línies de recerca a l’Hospital Clínic de Barcelona i a les seves institucions associades, ja sigui a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) o a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB). Els principals grups destacats en aquest camp són:

Immunogenètica en la resposta autoinflamatòria

Liderada pel Dr. Manel Juan. La recerca del grup defineix les bases moleculars de les malalties (especialment els problemes a nivells genètics), planteja un millor diagnòstic i desenvolupa estratègies d’immunoteràpia cel·lular (ús de cèl·lules com a tractament) per a restituir la funció alterada del sistema immunitari dels pacients.

En el cas del càncer, la immunoteràpia desenvolupada pel grup busca tornar al pacient la resposta antitumoral que permet controlar, i inclús curar, els càncers.

Les principals línies de recerca d’aquest grup són:

 • Diagnòstic genètic i epigenètic de la malaltia autoinflamatòria
 • Determinació molecular de la resposta immune específica de cèl·lules T
 • Immunoteràpia cel·lular i genètica per al tractament del càncer i altres malalties immunomediades.

Trasplantament de progenitors hemopoètics

Liderada pel Dr. Álvaro Urbano-Ispizua. El grup està modificant genèticament els limfòcits del pacient (CART) perquè expressin un receptor que identifiqui les cèl·lules de la leucèmia i perquè, quan les reconeguin, tinguin una gran capacitat de proliferar i d’atacar-les. Entre les principals línies de recerca destaquen:

 • Teràpia CAR-T i CAR-NK per al tractament de neoplàsies malignes hematològiques
 • Teràpies amb cèl·lules CAR-T per a tumors sòlids
 • Mecanismes de citotoxicitat antitumoral de cèl·lules immunes (limfòcits NK i T)
 • Trasplantament al·logènic de cèl·lules mare

Mieloma, amiloïdosi, macroglobulinèmia i altres gammapaties

Liderada pel Dr. Carlos Fernández De Larrea. El grup estudia els mecanismes responsables de què les persones amb gammapaties monoclonals asimptomàtiques o premalignes desenvolupin mieloma, amiloïdosi o macroglobulinèmia. També avalua l’eficàcia de nous fàrmacs. Així mateix, s’està investigant en tractaments d’immunoteràpia basats a modificar el sistema immunitari del pacient per a controlar la malaltia. En aquest sentit, s’ha desenvolupat la teràpia CART, que consisteix a reprogramar els limfòcits del pacient, perquè ataquin de forma selectiva només les cèl·lules plasmàtiques malignes. Les principals línies de recerca d’aquest grup són:

 • Cèl·lules CAR-T contra BCMA en mieloma múltiple: factors pronòstics relacionats amb la seva activitat i desenvolupament d’una nova generació de receptors quimèrics
 • Compromís extramedul·lar en mieloma múltiple
 • Mecanismes de control immunològic implicats en la progressió de les gammapaties monoclonals
 • Compromís cardíac i tractaments dirigits en l’amiloïdosi
 • Assajos clínics i estudis de la vida real

Genòmica translacional i teràpies dirigides en tumors sòlids

Liderada pel Dr. Aleix Prat. El grup utilitza dades genòmiques i moleculars per a guiar el disseny d’assajos clínics i el desenvolupament de biomarcadors (elements que permeten avaluar la resposta a un fàrmac). A partir de models preclínics de càncer estudia mecanismes moleculars de sensibilitat i resistència farmacològica. Tot això per a identificar millors tractaments per als pacients amb tumors sòlids. Una de les principals línies de recerca del grup, és la immunoteràpia del càncer, centrada en:

 • Establir un programa de teràpia adoptiva de cèl·lules T utilitzant limfòcits infiltrants de tumors (TIL) en tots els tipus de càncer.
 • Identificar nous biomarcadors de resposta a la immunoteràpia en tots els tipus de càncer.
 • Desenvolupar noves estratègies de teràpia amb cèl·lules immunitàries, com nous tractaments CAR-T.

Patologia molecular en neoplàsies limfoides

Liderada pel Dr. Elías Campo. El grup treballa per a entendre els mecanismes moleculars implicats en el desenvolupament i la progressió de les neoplàsies limfoides, uns càncers molt heterogenis i relativament freqüents que afecten la sang, els ganglis limfàtics i altres òrgans en forma de leucèmies o limfomes. El seu objectiu és descobrir els mecanismes que transformen les cèl·lules limfoides per a millorar el diagnòstic d’aquests tumors, predir la seva evolució i identificar els tractaments més eficaços. Entre les principals línies de recerca destaquen:

 • Mecanismes genètics i moleculars implicats en la patologia de les neoplàsies limfoides
 • Alteracions genòmiques de la leucèmia limfocítica crònica i el limfoma de cèl·lules del mantell
 • Identificació de biomarcadors per a un diagnòstic, pronòstic i predicció més precisos per a la teràpia

Aquests i molts altres projectes, fan de l’Hospital Clínic de Barcelona junt amb les seves institucions investigadores associades, un campus docent i investigador punter i amb investigacions d’alta tecnologia i innovació en l’àmbit espanyol i europeu.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Mariona Pascal Capdevila
Sergio Navarro Velázquez

Publicat: 21 setembre de 2023
Actualitzat: 21 setembre de 2023

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.