Cita de Joan Clària, Group leader (R4)
Una resposta inflamatòria excessiva juga un paper clau en el desenvolupament de les complicacions hepàtiques. El nostre laboratori investiga com combatre aquesta inflamació des de dins del propi organisme

Recerca actual

Problema

Les malalties cròniques del fetge són, entre les no transmissibles, de les més prevalents en el nostre entorn. Aquest fet cada vegada és més evident per l'augment de la prevalença de malaltia hepàtica crònica, associada a la pandèmia mundial d'obesitat. En aquest context la inflamació juga un paper clau, tant en les primeres etapes de la malaltia com en les fases més avançades, que s’associen a una mortalitat elevada.

Aproximació

El grup està interessat en l'estudi dels mecanismes moleculars i cel·lulars de la resposta inflamatòria en les malalties hepàtiques, sobretot en l'estudi dels mediadors d'inflamació de naturalesa lipídica, els anomenats mediadors lipídics. Dins d’aquests, el grup és líder en l’estudi dels mediadors lipídics proresolutius, uns components produïts per l’organisme i capaços de frenar la inflamació de manera natural.

Impacte

El grup ha identificat uns nous mediadors lipídics derivats dels àcids grassos poliinsaturats que frenen l’activació del sistema immunitari innat i promouen la resolució de la inflamació. Un dels grans reptes és traslladar aquests resultats a la prevenció i al tractament de les complicacions hepàtiques.