Equip

  • Emma Muñoz-Moreno Cap de la plataforma
  • Àngels Calvet Processament i anàlisi d'imatges
  • César Garrido Tècnic de rajos
  • Alejandro Hinojosa Processament i anàlisi d'imatges
  • Carlos Laredo Coordinador de l’àrea 3 Tesla
  • Xavier López Tècnic superior
  • José Carlos Pariente Processament i anàlisi d'imatges
  • Marta Peña Processament i anàlisi d'imatges
  • Sandra Pineda Tècnica de rajos