Equip

  • Emma Muñoz Cap de la plataforma
  • Àngels Calvet Processament i anàlisi d'imatges
  • César Garrido Tècnic de rajos
  • Carlos Laredo Coordinador de l’àrea de processament i anàlisi d'imatges
  • Xavier López Tècnic superior
  • Emma Muñoz Cap de la plataforma
  • José Carlos Pariente Processament i anàlisi d'imatges
  • Saül Pascual-Díaz Processament i anàlisi d'imatges
  • Sandra Pineda Tècnica de rajos