Coordinador/a

Emma Muñoz-Moreno Cap de la plataforma

La plataforma de ressonància magnètica (RM) està equipada amb un imant de PRISMA 3 Tesla per a investigació clínica en humans i un imant de 7 Tesla Bruker per a recerca experimental en animals petits.

Els objectius principals d'aquesta plataforma són els següents:

  • Proporcionar serveis relacionats amb tècniques d'imatge mèdica a investigadors de l'IDIBAPS, d’altres institucions i a indústries relacionades amb la salut.
  • Realitzar recerca bàsica i clínica de primer nivell sobre imatges mèdiques mitjançant imatges de ressonància magnètica estructural i funcional, espectroscòpia de ressonància magnètica, imatges moleculars, altres tipus d'imatges mèdiques i processament d'imatges.
  • Formació dels usuaris i manteniment de l'estat de l'art en tècniques de ressonància magnètica per permetre que els investigadors realitzin estudis experimentals i clínics, de manera que puguin explorar els avantatges de la recerca translacional.
  • Per complementar aquesta infraestructura compta amb el Laboratori d'Anàlisi d'Imatge, on els usuaris compten amb diferents llocs de treball disponibles per utilitzar-los amb els programes més habituals en el camp de la imatge per ressonància magnètica instal·lats.

Més informació sobre la plataforma d'experimentació MRI7T