Coordinador/a

Emma Muñoz-Moreno Cap de la plataforma

La ressonància magnètica (MRI) permet la visualització d'òrgans i teixits de manera no invasiva, així com la caracterització de les seves propietats anatòmiques i funcionals. La plataforma d'Imatge de Ressonància Magnètica disposa de dos escàners per a l'adquisició de RM: un escàner MR Siemens PRISMA 3 Tesla per a la investigació en humans i un escàner MR Bruker de 7 Tesla per a la investigació experimental en mostres d'animals o teixits petits. A més, la instal·lació disposa d'un laboratori d'imatge amb equipament informàtic específic i personal altament qualificat especialitzat en recerca i desenvolupament d'algorismes d'anàlisi adaptats a les necessitats de cada projecte. Juntament amb l'adquisició i anàlisi d'imatges, la instal·lació ofereix un servei d'assessorament durant tot el projecte: des de la concepció del projecte fins a la discussió i interpretació dels resultats.

Els objectius principals d'aquesta plataforma són els següents:

  • Proporcionar serveis relacionats amb l'adquisició i anàlisi d'imatges mèdiques a investigadors de l'IDIBAPS, altres institucions i indústries relacionades amb la salut.
  • Realitzar recerca bàsica i clínica d'avantguarda basada en la imatge mèdica multimodal. Inclou l'adquisició de ressonància magnètica estructural, de difusió, funcional i de perfusió i espectroscòpia de ressonància magnètica, i algorismes de processament per a anàlisi volumètrica, anàlisi de connectivitat cerebral estructural i funcional, activació de tasques, etc.
  • Desenvolupament d'algorismes de processament específics del projecte per extreure la informació d'interès de les adquisicions de ressonància magnètica.
  • Formació d'usuaris en tècniques d'última generació de ressonància magnètica per permetre als investigadors realitzar estudis clínics o preclínics basats en ressonància magnètica.
  • Per complementar aquesta infraestructura, la plataforma inclou un laboratori d'anàlisi d'imatges, amb estacions de treball disponibles equipades amb el programari d'anàlisi de ressonància magnètica més habitual.