Serveis i tarifes

Adquisició d'imatges

Adquisició d'imatges per ressonància magnètica en humans i petits animals. Entre les modalitats d'imatge que ofereix la instal·lació, podem destacar:

 • Imatge anatòmica
 • Imatge de difusió per a l'anàlisi de xarxes de connectivitat microestructural i/o cerebral.
 • Imatges funcionals en estat de repòs i basades en tasques per identificar patrons d'activitat cerebral.
 • Imatge de perfusió per caracteritzar el flux sanguini als teixits.
 • Espectroscòpia de ressonància magnètica, que permet quantificar metabòlits.
 • Angiografia per visualitzar la vasculatura.
 • Mapes de relaxometria (T1 i T2)
 • Imatges ponderades per susceptibilitat (SWI)
 • Imatge cardíaca de cinema 3D per caracteritzar la funció cardíaca.


Imatge de ressonància magnètica en mostres de teixit, incloent-hi:

 • Imatge anatòmica d'alta resolució.
 • Imatge de difusió per a l'anàlisi i visualització de microestructura.


Tractament i anàlisi d'imatges. El laboratori d'imatge proporciona anàlisi d'imatges aplicant diferents tècniques, tant metodologies estàndard com algorismes específics desenvolupats per adaptar-se als requisits del projecte. Entre les anàlisis realitzades, podem destacar:

 • Anàlisi volumètrica: volums de regions d'interès, gruix cortical, etc.
 • Quantificació de metabòlits
 • Anàlisi de connectivitat cerebral anatòmica i/o funcional.
 • Identificació de xarxes cerebrals associades a tasques específiques.
 • Quantificació de la perfusió sanguínia als teixits.
 • Anàlisi de formes 3D per a estructures anatòmiques.
 • Radiòmica, anàlisi basada en intel·ligència artificial.

Tarifes