En el cas de necessitar una còpia de qualsevol document de la història clínica cal adreçar-se al Departament de Documentació Clínica i Arxiu, ubicat a l’edifici de Consultes Externes de l’Hospital (C/ Rosselló, 161. Planta 0), en horari de dilluns a divendres, de 9:00 a 15:00 hores.

A la seu Maternitat, totes les sol·licituds de còpies de documentació clínica s’han de tramitar al servei d’Admissions (C/ Sabino Arana s/n. Vestíbul).

PROCEDIMENT

  • Si el sol·licitant és el titular de la història clínica haurà d’aportar un document d’identitat (DNI, passaport o NIE).
  • Si el sol·licitant és una persona autoritzada pel titular, haurà d’aportar també el seu document d’identitat, una autorització firmada pel titular i una còpia del document d’identitat del titular.