En el cas de què vostè necessiti una còpia de qualsevol document de la història clínica, pot fer la seva sol·licitud al Departament de Documentació Clínica i Arxiu per correu electrònic a l'adreça documentacioclinica@clinic.cat

Procediment

  • Si el sol·licitant és el titular de la història clínica, haurà d'adjuntar al correu electrònic una còpia del seu document d'identitat (DNI, passaport o NIE).
  • Si el sol·licitant és una persona autoritzada pel titular, haurà d'adjuntar el seu document d'identitat, el document d'identitat del titular i una autorització signada pel titular.

També poden posar-se en contacte amb nosaltres trucant en dies laborables al telèfon 93 227 57 30, de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores.

ATENCIÓ! Si vostè necessita un informe mèdic de l’atenció rebuda a Consultes ha d’adreçar-se al servei corresponent.