Drets i deures

Gestió de pacients

Informació per a pacients

Documentació clínica

  • Has de contactar amb Documentació Clínica i Arxiu per sol·licitar una còpia de la història clínica del teu naixement.  

  • Si es tracta d’obtenir còpia d’informes i/o resultats de proves editats amb anterioritat, pots dirigir-te al departament de Documentació Clínica i Arxiu (Enllaç).

    Si necessites un nou informe actualitzat, has de tenir en compte que has d’haver-te visitat els darrers 12 mesos al Servei corresponent i hauràs de dirigir-te a la secretaria d’aquest Servei per obtenir-lo.

  • Pots sol·licitar que el teu informe d’assistència sigui realitzat en un dels dos idiomes oficials a Catalunya, català o castellà, però no n’hi ha cap obligació de traduir-lo a un altre idioma, encara que pots sol·licitar-ho a la secretaria del Servei corresponent.

Accessibilitat i coordinació Assistencial

Seguretat

Assajos clínic

Donacions