Com contactar amb la Unitat d'Atenció a la Ciutadania (UAC) de l'Hospital Clínic de Barcelona:

 • Online, amb el formulari que hi ha al web de l’hospital.

 • De forma presencial, a l’oficina del C/ Villarroel, 170 (vestíbul entrada principal), en horari de dies laborables de matins, de 9:00 a 14:00 hores, o de tarda, els dilluns de 15:30 a 17:00 hores. En el punt d'infrormació de l'entrada principal de la seu de la Maternitat (mateix horari).

 • També es pot deixar un escrit en una de les bústies que la UAC té distribuïdes per diferents punts de l'hospital:

  • Sala d’espera d’Urgències

  • Vestíbul de l’edifici de Consultes Externes (C/ Rosselló, 161)

  • Sala d’espera de la Consulta Externa del Servei de Psiquiatria (C/ Rosselló, 140)

  • Admissions de la Maternitat (C/Sabino de Arana, 1)

  • Centre de Diàlisi del C/ Manso