Assistència

40 anys de SIDA, la pandèmia de la segona meitat de segle XX

El 5 de juny de 2021 farà 40 anys de la primera descripció clínica de casos del que posteriorment es va denominar síndrome d'immunodeficiència adquirida (sida). L'Hospital Clínic de Barcelona compta amb una unitat pionera creada el 1989 que atén a més de 6.000 persones amb la infecció, el que la converteix en la que més casos segueix a Espanya.

El Dr. Josep Mallolas, cap de la Unitat de VIH-Sida del Clínic-IDIBAPS (Foto: Xènia Fuentes/UB)

Al llarg d'aquestes quatre dècades, la malaltia ha passat de tenir una morbimortalitat molt elevada a tractar-se amb antiretrovirals eficaços amb un bon perfil de seguretat. "Encara queda molt camí per recórrer, ja que l'epidèmia no està controlada i en els últims 15-20 anys el nombre de noves infeccions que diagnostiquem en la nostra unitat no ha variat significativament", explica Josep Mallolas, cap de la Unitat de VIH-SIDA del Clínic i de el grup de recerca Sida i infecció per VIH de l'IDIBAPS.

Segons ONUSIDA, hi ha 76 milions de persones infectades per VIH i 35 milions de persones han mort de SIDA. En l'actualitat, 38 milions de persones viuen amb el VIH. Cada any es produeixen 80.000 noves infeccions a Occident, de les quals més de 3.000 tenen lloc a Espanya i 800 a Catalunya.

L'evolució de pandèmia de la segona meitat de segle XX

El 5 de juny de 1981 el Butlletí Epidemiològic Nord-americana Morbidity Mortality Weekly Report (MMWR) va descriure 5 casos d'homes prèviament sans que presentaven infeccions oportunistes en el context d'una immunodepressió cel·lular greu.

Tan sols 2 anys després, el 1983, els Laboratoris de l'Institut Pasteur a París van aïllar l'agent infecciós responsable d'aquesta nova malaltia, el Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH).

La primera dècada de la pandèmia de VIH va estar marcada per una morbimortalitat molt elevada sense disposar d'eines per fer front a la infecció. "A aquesta etapa la hi va arribar a denominar com la" edat mitjana "de VIH. La desesperació en pacients i personal sanitari era enorme ", explica Josep Mallolas.

Després del Congrés Internacional de la SIDA de 1996 a Vancouver es va produir un canvi radical amb l'aparició d'estratègies antiretrovirals capaços d'inhibir la replicació del VIH gairebé al 100%. Així, la mortalitat va disminuir de forma important, encara que els efectes adversos de la medicació i la presa de múltiples pastilles diàries suposaven un important obstacle per a un tractament que era crònic.

A la tercera dècada de la pandèmia apareixen ja opcions tan o més potents que les anteriors amb un perfil de seguretat excel·lent, pràcticament sense efectes adversos, i que només suposaven prendre una pastilla al dia.

Finalment, en la quarta dècada es mantenen aquests tractaments eficaços, segurs i convenients, i, a més, s'estableixen les bases per al control efectiu de la pandèmia mitjançant mesures profilàctiques com són la detecció i tractament precoç de les persones infectades (test and treat), la profilaxi preexposició (prep) i la investigació de vacunes profilàctiques que puguin evitar la infecció pel VIH.

"En el moment actual la investigació sobre el VIH s'enfronta a dos grans reptes: aconseguir la curació de VIH mitjançant noves estratègies de tractament que permetin eliminar el virus en el pacient infectat i aconseguir una vacuna preventiva enfront el VIH", assenyala Josep Mallolas.

Una unitat pionera dedicada a el seguiment de VIH

La Unitat de VIH-SIDA de l'Hospital Clínic, dirigida pel Dr. Josep Mallolas, atén més de 6.000 persones infectades per VIH, de les quals la majoria rep tractament antiretroviral. Més de el 90% de les persones tractades té una càrrega viral plasmàtica indetectable, és a dir, no transmet el virus per via sexual.

Tot i la millora en els tractaments i el coneixement que es té de la malaltia, la taxa de noves infeccions no disminueix. "Aquesta taxa de noves infeccions és la mateixa des de fa 20 anys. Es deu, en gran part, a noves modalitats de conducta social que actuen com a detonant d'un augment clar de la incidència de les malalties de transmissió sexual", explica Mallolas.

Per aquest motiu el Clínic va posar en marxa el 2018 un programa per identificar persones que practiquen Chemsex, atès que aquesta barreja d'ús de drogues i relacions sexuals sovint no es viu com un problema i no sol ser motiu de consulta.

Al programa hi participa un equip multidisciplinari format per metges i infermeres de la Unitat de VIH i d'Urgències, psicòlegs i psiquiatres. Quan es detecta un cas, es realitza una visita mèdica completa, es fa una anàlisi per identificar malalties de transmissió sexual i, segons el resultat, es proposa una derivació al psicòleg i/o psiquiatra.

A més, des 2019, el Clínic compta amb un Programa de Salut Sexual per fer profilaxi i tractament, quan sigui necessari, de totes les malalties de transmissió sexual, entre elles el VIH.

La investigació és la clau per avançar

La Unitat de VIH-SIDA del Clínic-IDIBAPS estudia els aspectes clínics, diagnòstics, terapèutics i preventius de la infecció per VIH i la coinfecció pel VIH i el virus de l'Hepatitis C (VHC).

Per aturar aquesta epidèmia cal fer esforços en tots els aspectes de la infecció: clínics (envelliment dels infectats i noves comorbiditats), diagnòstics (identificació precoç), terapèutics (recerca de nous tractaments) i preventius (estudis de immunopatologia de la infecció i desenvolupament de vacunes). Durant la pandèmia de la COVID-19, la Unitat estudia l'impacte de la malaltia en els pacients amb infecció VIH i el resultat del procés de vacunació en aquesta població.

"Només si s'aconsegueix optimitzar tota aquesta investigació serà viable un control real de la malaltia", conclou el Dr. Mallolas.