Clínic Barcelona
Recerca

Adjudicats els Contractes de Recerca Avançada Fundació BBVA – Hospital Clínic Barcelona Joan Rodés – Josep Baselga

Els Contractes de Recerca Avançada Fundació BBVA-Hospital Clínic de Barcelona Joan Rodés-Josep Baselga estan destinats a especialistes de les Ciències de la Salut, amb experiència en recerca, que vulguin aprofundir la seva especialització científica mitjançant el desenvolupament d'un projecte específic relacionat amb les línies estratègiques de recerca del Campus Clínic.

contractes Rodés Baselga 2022 FBBVA

Aquests contractes permeten adesenvolupar projectes de tres anys de durada a l'Hospital Clínic de Barcelona.

Llegeix més sobre: