Recerca

Analitzen la taxa de curació funcional en pacients amb hepatitis B crònica després de la retirada del tractament antiviral

Investigadors de la Unitat d'Hepatitis Víriques de l'Hospital Clínic-IDIBAPS i del CIBEREHD han participat en un estudi que analitza la taxa de curació funcional en pacients amb infecció crònica per virus B en què es retira el tractament antiviral.

Investigadors del Clínic-IDIBAPS i del CIBEREHD han participat en un estudi, en col·laboració amb el Centre de Malalties Hepàtiques de Toronto (Canadà) i 13 centres més d'Europa i Àsia, que analitza la taxa de curació funcional, definida com la negativització de l'antigen de superfície de l'Hepatitis B (HBsAg), en pacients amb infecció crònica per virus B (VHB) en què es retira el tractament antiviral.

A l'estudi, publicat a la revista Gastroenterology, hi han participat el Dr. Xavier Forns, cap de la Unitat d'Hepatitis Víriques i del grup Hepatopaties víriques, tòxiques i metabòliques de l'IDIBAPS, i la Dra. Sabela Lens, investigadora del mateix grup.

Tot i l'existència d'una vacuna efectiva, l'hepatitis B crònica continua sent la primera causa de morbimortalitat per malaltia hepàtica al món. La teràpia actual contra la infecció del virus de l'hepatits B es basa en l'ús d'anàlegs nucleòs(t)ids (AN), que són capaços de controlar la replicació viral però no d'eliminar el virus del fetge i, per aquest motiu, la majoria dels pacients han de tractar-se tota la vida. Tot i això, l'objectiu terapèutic en pacients amb VHB hauria de ser assolir una “curació funcional”, definida com la pèrdua de l'antigen HBsAg a més de l'absència d'ADN del virus en sèrum i això passa només en un 1-2% dels pacients tractats amb AN a llarg termini.

Per aquest motiu, les guies clíniques preveuen la suspensió del tractament antiviral amb AN en pacients seleccionats (HBeAg-negatius sense malaltia hepàtica avançada tractats durant més de 3 anys) ja que les taxes de curació funcional poden augmentar notablement. Aquesta recomanació es basa en estudis previs amb resultats heterogenis quant a la taxa de pèrdua de HBsAg (5-25%).

L'estudi multicèntric internacional publicat a Gastroenterology va incloure més de 1.500 pacients en què es va suspendre el tractament amb AN. Es va observar una taxa de curació funcional del 3,2% i del 13% als 12 i 48 mesos de seguiment. "La dada més rellevant de l'estudi és que la gran mida de la cohort permet detectar l'existència de diferències en funció de la raça dels pacients i confirma que la presència de nivells baixos d'HBsAg s'associa amb un pronòstic millor", explica Sabela Lens. Per tant, els autors de l'estudi proposen seleccionar els pacients amb més probabilitat de curació funcional (>30%) sobre la base d'aquests dos criteris: Caucàsics amb nivells de HBsAg < 1000 UI/mL i Asiàtics amb nivells <100 IU/mL.

"Els resultats d´aquest estudi contribueixen no només a optimitzar el tractament actual dels pacients, sinó també al disseny d´estudis prospectius que avaluen noves dianes terapèutiques contra el virus de l´Hepatitis B", conclou Xavier Forns.

Referència de l'article:

Off-therapy response after nucleos(t)ide analogue withdrawal in patients with chronic hepatitis B: An international, multi-center, multi-ethnic cohort (RETRACT-B study)

Grishma Hirode, Hannah S J Choi, Chien-Hung Chen, Tung-Hung Su, Wai-Kay Seto, Stijn Van Hees, Margarita Papatheodoridi, Sabela Lens, Grace Wong, Sylvia M Brakenhoff , Rong-Nan Chien, Jordan Feld, Milan Sonneveld, Henry L Y Chan, Xavier Forns, George V Papatheodoridis, Thomas Vanwolleghem, Man-Fung Yuen, Yao-Chun Hsu, Jia-Horng Kao, Markus Cornberg, Bettina E Hansen, Wen-Juei Jeng, Harry L A Janssen, RETRACT-B Study Group

Gastroenterology. 2021 Nov 9;S0016-5085(21)03723-9. doi: 10.1053/j.gastro.2021.11.002.