B•Debate entrevista la Dra. María Victoria Sánchez-Vives: “En un parell d’anys ja podrem aplicar la realitat virtual a la pràctica mèdica”

Mavi Sánchez-VivesLes neurociències són un conjunt de disciplines dedicades a la comprensió sistèmica del conjunt de funcions contingudes al cervell com ara les sensacions, la motricitat, l’aprenentatge, la memòria o la percepció que tenim del propi cos i la relació que aquest estableix amb el món. En els últims anys, la neurociència ha sofert una transformació important gràcies als avenços científics com el desenvolupament de les tecnologies d’imatge mèdica d’alta resolució per a l’estudi de l'activitat i l’estructura cerebral oferint la possibilitat d’interactuar a distància a través d’un cos virtual. Les jornades How Mind Emerges from Brain: a View into the Future, co-dirigides por la Dra. María Victoria Sánchez-Vives, van permetre posar en comú els últims estudis que s’estan portant a terme en el camp de les neurociències des de diferents disciplines i establir contactes per projectes futurs.

Llegir l'entrevista