Els avenços en la classificació de la cirrosi van centrar el darrer seminari IDIBAPS

El diagnòstic de la cirrosi és un camp en el que s’ha avançat molt en els darrers anys. A més de perfeccionar-se les tècniques que permeten diagnosticar-la correctament, ara aquest diagnòstic és molt més ric en matisos sobre el pronòstic del pacient i el grau de desenvolupament de la patologia. De tot això en va parlar en un recent Seminari IDIBAPS, celebrat el dilluns 23 de gener, la Dra. Guadalupe García-Tsao de la Yale University. Aquesta investigadora és una col·laboradora habitual de l’equip que encapçala el Dr. Jaume Bosch a l’IDIBAPS – Hospital Clínic, un referent internacional en el camp de l’hepatologia i l’hemodinàmica hepàtica.

garcia_tsaoLa Dra. Guadalupe García-Tsao ha publicat nombrosos articles, entre ells una revisió a NEJM juntament amb el Dr. Jaume Bosch, amb els que ha jugat un paper actiu en els avenços en el diagnòstic, pronòstic i classificació de la cirrosi. Actualment es diferencien dues fases principals de la malaltia, la compensada i la descompensada. En funció de les condicions addicionals que acompanyin a aquesta classificació, com ara les varices, la hipertensió portal o l’ascitis, el pronòstic serà més o menys greu. Aquesta nova classificació ha permès ajustar el diagnòstic i el seguiment dels pacients en funció de les seves necessitats.

Durant la xerrada també va sorgir la necessitat d’identificar nous biomarcadors que complementin la informació que es pot extreure d’una biòpsia. La principal àrea d’expertesa de la Dra. Guadalupe García-Tsao es trobaria en el camp de la hipertensió portal, però la seva visió transversal de la problemàtica té un enorme valor per seguir millorant l’atenció als pacients cirròtics.