Assistència

Comença el curs “XPA: Experiència de pacients...aplicada”

El concepte de valor és un canvi de paradigma en l’avaluació de la qualitat dels serveis sanitaris. El valor d’un servei el defineix qui el rep no qui el presta. Per aquest motiu les experiències de pacients es conformen com el tercer pilar de la qualitat, al mateix nivell que la seguretat o l’efectivitat.

El valor d’un servei el defineix qui el rep no qui el presta.

El passat divendres 2 d’octubre va començar el curs “XPA: Experiència de pacients...aplicada” impulsat per la direcció de l’ICNU (Dra. Beatria Bayés) i l’Espai d’Intercanvi d’Experiències (Dr. Joan Escarrabill i Sra. Anne-Sophie Gresle). Al curs hi assisteixen 20 professionals de l’Institut (metges i infermeres dels serveis d’Urologia, Nefrologia i Treball Social).

L’objectiu del curs és la introducció a la idea de valor com element nuclear de l’XPA, conèixer metodologies pràctiques per avaluar l’XPA, promoure l’aprenentatge entre iguals a través de la co-creació i, al final, fer propostes d’avaluació d’XPA aplicables a l’ICNU durant l’any 2021.

La primera sessió ha servit per introduir el concepte de valor, identificar els àmbits principals de participació de pacients (definició de polítiques de salut o de recerca, decisions compartides o millora de serveis) i descriure els mapes d’implicats en els processos de millora.