Recerca

Descriuen els factors associats a la retirada satisfactòria del tractament antiviral en hepatitis B crònica

Investigadors del grup Hepatopaties víriques, tòxiques i metabòliques de l'IDIBAPS-Hospital Clínic i del CIBEREHD han publicat un estudi a la revista Journal of Hepatology en què descriuen els factors clínics, virològics i immunològics que s'associen a la retirada satisfactòria del tractament antiviral en pacients amb hepatitis B crònica.

Sofía Pérez del Pulgar, Mireia García-López i Sabela Lens

La investigació ha estat dirigida per Sofia Pérez del Pulgar i Xavier Forns, de l'Hospital Clínic / IDIBAPS, en col·laboració amb Mala Maini, de la Divisió d'Infeccions i Immunologia de l'University College of London i Fabien Zoulim del Cancer Research Center of Lyon. En l'estudi també han participat investigadors del CIBEREHD de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i la plataforma de bioinformàtica del CIBEREHD. Les primeres signants de l'article són Mireia García-López, investigadora predoctoral i-PFIS, i Sabela Lens, especialista sènior del Servei d'Hepatologia de l'Hospital Clínic, ambdues del grup Hepatopaties víriques, tòxiques i metabòliques de l'IDIBAPS i ambdues adscrites al CIBEREHD.

La teràpia actual contra la infecció pel virus de l'hepatitis B (VHB) es basa en l'ús d'anàlegs de nucleòs (t)ids (NUCs), que són capaços de controlar la replicació viral però no d'eliminar el virus del fetge. Per aquest motiu, la majoria de pacients han de tractar-se de per vida. Això es deu a la presència de cccDNA (covalently closed circular DNA), un intermediari de la replicació del VHB que és refractari a la teràpia amb NUCs. Per això, el cccDNA persisteix en el nucli dels hepatòcits perpetuant així la producció de virions. Fins a la data, no s'han desenvolupat fàrmacs eficaços i segurs, capaços d'interferir amb la formació o activitat del cccDNA.

Per tal d'augmentar la taxa de cura funcional (pèrdua de l'antigen de superfície o HBsAg), les últimes guies clíniques de l'Associació Europea per l'Estudi del Fetge (EASL) proposen la interrupció del tractament amb NUCs en pacients no cirròtics amb hepatitis B crònica HBeAg negatiu i supressió viral durant més de 3 anys. Tot i aquestes recomanacions, els marcadors virals i els factors immunològics associats a un bon pronòstic després de la retirada dels NUCs estan encara per definir. Per això, l'objectiu de l'estudi va ser investigar les respostes de les cèl·lules T específiques contra el VHB en paral·lel amb els marcadors virològics perifèrics i intrahepàtics, en una cohort ben caracteritzada de pacients amb hepatitis B crònica HBeAg negatiu que es van sotmetre a la suspensió de tractament amb NUCs.

Els resultats de l'estudi demostren que la interrupció del tractament és factible en una alta proporció (82%) de pacients amb hepatitis B crònica HBeAg negatiu, dels quals el 30% van perdre el HBsAg. Així mateix, els pacients que van aconseguir la cura funcional tenien nivells de HBsAg baixos (≤1000 UI/ml) i una activitat transcripcional de cccDNA reduïda en el moment de la suspensió del tractament amb NUCs. Pel que fa a la resposta de cèl·lules T específiques contra el VHB, els pacients que es mantenen sense NUCs presenten una major freqüència de cèl·lules T CD8 funcionals i, per tant, un menor perfil d'esgotament que podria contribuir al control de la infecció pel VHB. Cal destacar que aquestes respostes de cèl·lules T específiques contra el VHB van persistir, però no van augmentar, després de la suspensió del tractament.

Els autors de l'estudi conclouen que els nivells baixos de HBsAg poden ser útils per identificar aquells pacients en què la interrupció del tractament amb NUCs, juntament amb una estreta monitorització, podria ser una estratègia terapèutica vàlida per aconseguir-ne la cura funcional. Cal destacar que, tot i que l'activitat del cccDNA és menor en aquests pacients, els marcadors virals intrahepàtics no milloren la capacitat predictiva de l'HBsAg. No obstant això, per als pacients amb un perfil virològic menys favorable, la funcionalitat de les cèl·lules T específiques de VHB podria contribuir al control virològic després de la interrupció dels NUCs.

Referència de l'article:

Viral and immune factors associated with successful treatment withdrawal in HBeAg-negative chronic hepatitis B patients.
García-López M, Lens S, Pallett LJ, Testoni B, Rodríguez-Tajes S, Mariño Z, Bartres C, García-Pras E, Leonel T, Perpiñán E, Lozano JJ, Rodríguez-Frías F, Koutsoudakis G, Zoulim F, Maini MK, Forns X, Pérez-Del-Pulgar S. J Hepatol. 2020 Dec 2:S0168-8278(20)33830-7. doi: 10.1016/j.jhep.2020.11.043. Online ahead of print. PMID: 33278456.