Clínic Barcelona
Temes de Salut

Diferències segons el sexe en la malaltia d’Alzheimer d’inici precoç

El sexe biològic, és a dir, el fet de néixer home o dona, pot influir en diferents aspectes de la malaltia d'Alzheimer d’inici precoç (inici de la simptomatologia abans dels 65 anys).

Persona amb Alzheimer

En el moment del diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer d’inici precoç, es poden observar diferències entre sexes.

Continguts relacionats

Notícies relacionades