Assistència

El 30% de les víctimes agredides sexualment i ateses al Clínic es vinculen als programes de seguiment just després de l’agressió

Els programes de seguiment permeten fer prevenció i tractament de les seqüeles psíquiques en dones víctimes d’una agressió sexual.

L’Hospital Clínic de Barcelona ha presentat aquest divendres, en roda de premsa, el balanç de les agressions sexuals ateses a l’Hospital des de principis d’any. En la presentació també s’han presentat com han evolucionat alguns indicadors durant els últims 5 anys. La presentació ha anat a càrrec del Dr. Faust Feu, director de Qualitat i Seguretat Clínica de l’Hospital, la Dra. Lluïsa Garcia Esteve, psiquiatra i presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere del Clínic, Teresa Echeverría, Coordinadora d'Urgències (nit) de l’Hospital Clínic. A la presentació també hi ha intervingut  Alba Vergés, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’Hospital Clínic és hospital de referència en aquest tipus d’agressions i en la implementació d’un protocol específic i transversal per atendre-les. L’Hospital Clínic recull dades d’agressions sexuals des del 2005 i aquestes certifiquen que el nombre de casos atesos s’ha quasi triplicat en aquests 15 anys.

Algunes de les dades significatives presentades avui són:

  • Adherència. El 32% de les víctimes es vincula als programes de seguiment.
  • Agressions 2019. Des de l’1 de gener al 31 d’octubre de 2019 el Clínic ha atès 396 casos d’agressions sexuals. S’estima que durant tot el 2019 s’hauran atès al voltant de 475 agressions sexuals, 24 més que al 2018 (+5,32% que 2018. El Clínic ha atès 3.712 agressions sexuals des del 2005.
  • Agressions a joves: El 55% de les agressions són a joves menors de 25 anys. (2019)
  • Coneixien l’agressor? Pel que fa a les dones, el 32% de les víctimes coneixia al seu agressor/s. (2019)
  • Més d’un agressor: En un 5% de les agressions hi van participar més d’un agressor. (2019)
  • Tipus d’agressió: En el 68% de les agressions sexuals hi ha violació. (2019)
  • Consum d’alcohol i drogues: El 60 % de les dones agredides  refereix  haver consumit alcohol o alcohol + drogues. (2019)
  • Sospita submissió química: Durant el 2019, en el 30% de les agressions ateses pel Clínic se sospita que hi ha hagut submissió química.
  • Manifestació de denunciar: Ha baixat en els últims 5 anys un 31%. Ha passat del 74% el 2015 al 51 el 2019.

Segons la Dra. Lluïsa Garcia Esteve, psiquiatra i presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere del Clínic “la violència emmalalteix i les agressions  sexuals comporten riscos per la salut, provoquen noves malalties i problemes de salut mental a curt i llarg termini”. Per la Dra. Garcia Esteve “les seqüeles posttraumàtiques poden aparèixer immediatament després de la  agressió, o aparèixer setmanes o mesos després. Es recomana sempre una avaluació i intervenció preventiva i monitorització de la evolució. El 60% de les noies ateses pateix trastorn per estrès agut i acostuma aparèixer durant les 4 primeres setmanes després de l’agressió”.

La consellera de Salut, Alba Vergés ha mostrat la seva preocupació per les dades, però ha subratllat que el sistema sanitari, per reforçar la seva tasca, està avaluant el protocol per l’abordatge de la violència masclista, amb la participació de professionals de la salut de tots els àmbits assistencials. La titular de Salut ha afegit, però, que "no ens podem quedar només en millorar l’atenció: cal treballar la prevenció". I en aquest sentit ha avançat un projecte formatiu per abordar casos de violència masclista que formarà professionals arreu del país en prevenció, detecció, atenció i recuperació. "Les formacions permetran que tots els professionals del sistema tinguin una sensibilització bàsica per detectar possibles casos de víctimes de violència masclista -especialment a la primària- i millorar l’atenció i derivació cap al recurs més adient", ha conclòs Vergés.

Durant la roda de premsa d’aquest matí també s’ha explicat el Model Clínic d’atenció integral a la violència sexual. Un model d’atenció en la urgència i en el seguiment en el qual hi participa un equip multidisciplinar amb diferents professionals i nivells assistencials. El programa garanteix la posada al centre de la víctima, oferint l’acompanyament, respecte en les decisions i evitant la revictimització secundària.

Des del Clínic s’ha manifestat la preocupació perquè no s’arriba a atendre a totes les agressions sexuals a causa del gran volum existent i per la dificultat de mantenir l’atenció i els estàndards de bones pràctiques amb els recursos existents a dia d’avui. Per exemple, víctimes adultes que han patit agressions sexuals a la infantes. Tanmateix, el Clínic, fruit de la manca de recursos, mostra la seva preocupació per no arribar a tota la població que ho pot necessitar ja que no es poden cobrir les agressions que no venen d’Urgències i que tenen impacte a l’edat adulta i que es perpetren a la infantesa.

La roda de premsa d’aquest dimecres també ha servit per explicar el protocol intern que se segueix amb èxit a l’Hospital Clínic quan una persona és agredida sexualment i també s’ha explicat quin perfil de professionals hi intervenen i quina coordinació hi ha entre els cossos policials i judicials. El protocol implica professionals d’Infermeria, Treball Social, Ginecologia, cirurgia, psiquiatria i psicologia i professionals de malalties Infeccioses. El protocol està concebut amb una atenció proactiva i de suport emocional, empatia i escolta.

L’Hospital Clínic ha presentat aquestes dades dins dels actes de commemoració del Dia Internacional contra la violència contra els dones que se celebrarà aquest dilluns, 25 de novembre. El Clínic expressa el seu compromís amb la violència contra les dones.

Consulta totes les dades en el dossier.