Clínic Barcelona
Assistència

El CAR-T ARI-0001 aconsegueix la designació PRIME per part de l'Agència Europea del Medicament

L'Hospital Clínic de Barcelona és la primera institució acadèmica que ha aconseguit aquesta designació per a qualsevol indicació o àrea terapèutica.

El tractament CAR-T consisteix en modificar els limfòcits T del pacient perquè tinguin la capacitat d'atacar les cèl·lules tumorals (Foto: Francisco Avia)

Continguts relacionats
Llegeix més sobre: