Assistència

El Clínic celebra el dia mundial del ronyó fent una aposta en la participació dels pacients

L’Hospital Clínic de Barcelona celebra aquest dijous el Dia Mundial del ronyó  fent una clara aposta amb diverses accions en les quals el pacient és el protagonista i a través de les quals es culmina un seguit d’accions centrades en la participació de pacients amb patologia renal i que s’han desenvolupat durant l’últim any. 

Pallapupas treballa des de fa 20 anys per crear un espai per a l’humor durant el procés de la malaltia.

Totes aquestes accions s’han realitzat conjuntament amb l’Espai d’Intercanvi d’experiències de l’hospital. 

Voluntari “navegador” per a nous pacients amb trasplantament de pàncrees 

El Clínic ha posat en marxa un nou programa d'acollida de pacients de fora de Barcelona (i de fora de Catalunya) que s’han de sotmetre a una trasplantament de pàncrees. D’aquesta manera, els voluntaris acompanyaran als pacients durant el recorregut de proves i visites que hi haurà programades. Tots els pacients derivats a l’Hospital Clínic tenen alguns problemes comuns (múltiples contactes amb professionals de diferents dispositius assistencials, dificultats per a compartir informació, múltiples visites...). En qualsevol cas, el primer dia de contacte amb l’Hospital sol ser el  més difícil: espais desconeguts, contacte amb professionals que no coneixen, incerteses sobre els procediments i les recomanacions que els faran. És per això, que un grup de voluntaris ajudaran a aquests pacients en tot el procés dins de l’Hospital. 

Les opinions dels pacients importen…  

Durant el quart trimestre del 2020 es van realitzar diverses accions amb pacients amb un trasplantament reno-pancreàtic com, per exemple, un grup focal virtual per abordar la seva dieta i un altre per avaluar el tipus d’informació que reben. Fruit d’aquests grups focal s’ha dissenya un vídeo informatiu sobre decisió compartida a l’hora d’escollir la millor opció per al trasplantament de ronyó i pàncrees. 

Pallapupes amb els pacients que fan diàlisi 

Una de les noves accions que també s’han posat en marxa, gràcies al suport de Pallapupes, són les intervencions amb pacients durant les sessions de diàlisi. Les sessions es fan a DIRAC (Centre de Diàlisi i Recerca Aplicada del Clínic). Pallapupas treballa des de fa 20 anys per crear un espai per a l’humor durant el procés de la malaltia. El seu objectiu és convertir els hospitals en espais més afables i plens de vida mitjançant actuacions artístiques, amb un mètode propi, orientades a la infància i als adults. Els Pallapupas treballen colze a colze amb el personal sanitari com a suport als tractaments i protocols mèdics. 

Intercanvi d’opinions amb professionals 

Aquest dijous, s’ha realitzat una nova interacció a través de l’Instagram directe del Clínic en el que s’han resolt dubtes dels pacients amb litiasis renal. La litiasi urinària és la presència de càlculs o pedres al ronyó i/o en les vies urinàries (urèters o bufeta). També, i gràcies a la col.laboració d’Aula Clínic, s’han fet dues converses del programa “Vostè té la paraula...”  amb pacients en hemodiàlisi i diàlisi peritoneal en les que ens han explicat les seves experiències i vivències amb aquestes tècniques de tractament de la malaltia renal.