Assistència

El Clínic ha atès 503 agressions sexuals durant tot el 2019

La violència emmalalteix i les agressions  sexuals comporten riscos per la salut.

El Clínic disposa d’un model d’atenció integral a la violència sexual.

L’Hospital Clínic de Barcelona ha atès durant tot el 2019 503 casos d’agressions sexuals a Urgències. Aquesta xifra suposa un 11,5% més, respecte l’any anterior. Els mesos que l’Hospital ha atès més dones són l’agost, amb 58 casos, i el desembre amb 57.

Les dades sobre l’atenció d’agressions sexuals al Clínic certifiquen que el 86% de casos són dones i el 14% a homes. Pel que fa a la franja d’edat de les víctimes, el 56% de les víctimes tenia menys de 25 anys i s’han comptabilitzat 23 casos de joves menors d’edat. La noia més jove atesa tenia 16 anys i la dona més gran 83.

El 32% de les víctimes coneixia el seu agressor, mentre que el 67% no el o els coneixia. D’altra banda, en un 92% de les agressions hi va participar un sol agressor, mentre que en un 7% més d’un. Les xifres fetes públiques avui també ressalten que en el 68% de les agressions sexuals hi ha violació. El 48% de les agressions es produeixen en un domicili. Pel que fa a la intenció de denunciar, un 52% manifesta intenció de fer-ho en el moment de l’atenció a Urgències.

L’Hospital Clínic de Barcelona sosté que la violència emmalalteix i les agressions  sexuals comporten riscos per la salut, provoquen noves malalties i problemes de salut mental a curt i llarg termini. Les seqüeles posttraumàtiques poden aparèixer immediatament després de la  agressió, o aparèixer setmanes o mesos després. Es recomana sempre una avaluació i intervenció preventiva i monitorització de la evolució. El 60% de les noies ateses pateix trastorn per estrès agut i acostuma aparèixer durant les 4 primeres setmanes després de l’agressió.

El Clínic disposa d’un model d’atenció integral a la violència sexual. Un model d’atenció en la urgència i en el seguiment en el qual hi participa un equip multidisciplinar amb diferents professionals i nivells assistencials. El programa garanteix la posada al centre de la víctima, oferint l’acompanyament, respecte en les decisions i evitant la revictimització secundària.

Com a hospital de referència per aquest tipus d’agressions, el Clínic disposa d’un protocol intern que se segueix amb èxit quan una persona és agredida sexualment. El protocol implica professionals d’Infermeria, Treball Social, Ginecologia, cirurgia, psiquiatria i psicologia i professionals de malalties Infeccioses. El protocol està concebut amb una atenció proactiva i de suport emocional, empatia i escolta.