Assistència

El Clínic ha operat 1.000 pacients amb epilèpsia o trastorns del moviment resistents a fàrmacs en 25 anys

L’Hospital Clínic de Barcelona commemora aquest any el 25è aniversari del Programa de Neurocirurgia Funcional, el primer d’aquestes característiques en implantar-se en un hospital públic a Catalunya i que ha intervingut prop de 1.000 pacients. La presentació ha anat a càrrec de la Dra. Fina Castro, Directora de l’ Institut de Neurociències, la Dra. Mar Carreño, Cap de la Unitat d’Epilèpsia, del Dr. Francesc Valldeoriola, neuròleg i del Dr. Jordi Rumià, neurocirugià i responsable del programa de neurocirurgia funcional del Clínic.

El programa de Neurocirurgia Funcional de l’Hospital Clínic va ser el primer en posar-se en marxa en un centre públic a Catalunya, l’any 1995.

La neurocirurgia funcional és la branca de la neurocirurgia que busca corregir allò que funciona de forma anòmala al cervell. Engloba, entre d’altres, la cirurgia de l’Epilèpsia i la dels Trastorns del Moviment, del dolor neuropàtic i d’algunes malalties psiquiàtriques. S’aplica en aquells casos en els que els pacients no responen al tractament amb medicaments. En aquests casos, les persones són molt dependents, pateixen els símptomes malgrat dosis elevades de medicaments, i corren un risc físic elevat a més d’exclusió social i laboral. Les unitats de referència de Neurologia i Psiquiatria atenen als pacients amb malalties Neurològiques o Psiquiàtriques en aquesta situació. En les Unitats esmentades, els pacients són avaluats per equips multidisciplinaris per comprovar si es poden beneficar del tractament neuroquirúrgic. És fonamental detectar el més aviat possible els potencials candidats quirúrgics, per que si el pacient es pot operar, pot millorar de la qualitat de vida i evitar les alteracions cerebrals, familiars i socials d’una situació mantinguda de malaltia no controlada.

Cirurgia de l’epilèpsia i dels trastorns del moviment
Prop d’un terç dels pacients amb epilèpsia, que afecta unes 400.000 persones a Espanya i  60.000 a Catalunya, no responen als tractaments farmacològics. La malaltia de Pàrkinson i altres trastorns del moviment en la seva progressió, els medicaments perden eficàcia i causen efectes adversos. Quan això succeeix, s’han de considerar altres opcions terapèutiques, la principal de les quals és la neurocirurgia funcional.

Els pacients que no responen als fàrmacs es poden beneficiar d’una intervenció per extirpar o desconnectar el teixit cerebral on es causa el problema neurològic, o bé de la neuroestimulació cerebral per controlar els símptomes. Encara, però, es coneixen poc els beneficis que aquestes opcions terapèutiques poden suposar pels malalts neurològics i psiquiàtrics que no responen a altres tractaments.

La tecnologia ha evolucionat de forma molt important en el camp de la neurocirurgia, tant pel que fa a les eines de planificació i orientació informàtiques, com a la possibilitat d’obtenir imatges del pacient durant la cirurgia. Les noves tècniques ofereixen la possibilitat de tractar pacients que abans no tenien aquesta opció i augmenten l’eficàcia i la seguretat en aquest tipus d’intervencions. 

És important que les persones afectades per aquestes malalties i els seus professionals de referència, metges de capçalera i pediatres, coneguin l’existència d’aquesta opció de tractament i els beneficis que pot comportar quan les altres estratègies terapèutiques fallen. Gràcies a aquestes intervencions, millora de forma molt significativa la qualitat de vida dels pacients i amb un cost-benefici més favorable que amb d’altres tractaments. El benefici no només és a nivell individual i familiar, sinó per a tota la comunitat: en molts casos es redueix la despesa sanitària i social associada a la discapacitat crònica, i fins i tot és possible la reinserció laboral.

Unitat de referència estatal
L’any 2006, onze anys després de la seva posada en marxa a l’Hospital Clínic, el Programa de Neurocirurgia Funcional va iniciar la col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona per oferir aquest tipus d’operacions a pacients pediàtrics amb malalties del sistema nerviós. Ara, de forma conjunta, Clínic i Sant Joan de Déu tenen l’acreditació com a Unitat de Referència Estatal (CSUR) del Sistema Nacional de Salut en epilèpsia refractaria, en cirurgia de trastorns del moviment i en malalties rares que cursen amb trastorns del moviment, en adults i nens, respectivament.

Més info sobre Epilèpsia.
Més info sobre la Malaltia de Pàrkinson