Institucional

El Clínic, hospital de referència per a l’atenció i diagnòstic dels casos sospitosos del nou coronavirus

A Catalunya, a dia d’avui, hi ha 14 casos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 confirmats. Tots els casos són importats, és a dir, la infecció s’ha produït per un viatge a les zones afectades i no s’ha produït cap contagi a Catalunya. L’Hospital Clínic és el centre de referència a Catalunya per a l’atenció i el diagnòstic dels casos sospitosos.

Què sabem del coronavirus SARS-CoV-2?

Els coronavirus són un tipus de virus que circulen entre alguns animals, però alguns d’ells també poden afectar a les persones, normalment amb símptomes lleus.

El SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que es va detectar per primera vegada al desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, a la província de Hubei (Xina), i, des d’aleshores, s’ha anat estenent a altres països. Es tracta d’una nova soca que no s’havia vist prèviament en humans.

La malaltia que causa el SARS-CoV-2 s’anomena COVID-19. Els símptomes d’aquesta malaltia són similars als de la grip: febre, tos, sensació de falta d’aire i malestar general. En els casos més greus, la infecció pot causar pneumònia i altres complicacions. El 80% dels casos són lleus i, generalment, els casos més greus afecten a persones grans o amb altres malalties.

Com es transmet?

El virus es transmet per contacte directe amb les secrecions respiratòries que es generen per la tos o l’esternut d’una persona amb la infecció. Aquest contacte directe s’ha de produir amb les mucoses d’una altra persona (nas, boca, ulls). La transmissió per l’aire a distàncies més grans de dos metres sembla poc probable. El període d’incubació és d’entre 2 i 14 dies.

Com es pot prevenir?

Les mesures de protecció individuals són les habituals en aquest tipus de malalties:

  • Rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó o solucions alcohòliques
  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús i rentar-se les mans de seguida
  • En tossir o esternudar, tapar-se la boca i el nas amb la cara interna del colze i rentar-se les mans de seguida.
  • Evitar compartir menjar, estris o altres objectes sense rentar-los.

Es recomana evitar els viatges innecessaris a les zones afectades i, cas d’haver de fer el viatge, seguir les mesures de prevenció indicades.

Quines persones poden estar afectades pel coronavirus SARS-CoV-2?

Les persones que poden estar afectades pel coronavirus SARS-CoV-2 són aquelles que han viatjat a zones afectades, les que hagin tingut un contacte estret amb un cas probable o confirmat i que, a més, presenten algun dels símptomes de la malaltia.

Si alguna persona presenta símptomes respiratoris en tornar d’un viatge a una de les zones afectades, la recomanació és quedar-se a casa i trucar al 061, des d’on es valorarà com actuar i donaran les indicacions a seguir. No cal anar directament a l’hospital.

Font d’informació:

Canal Salut. Generalitat de Catalunya

Informació actualitzada i consells per a la ciutadania sobre l'atenció que fa l'Hospital Clínic de Barcelona de casos de coronavirus SARS-CoV-2 en aquest enllaç.