Institucional

El Clínic inaugura l’Espai d’Intercanvi d’Experiències

L’Hospital Clínic ha inaugurat l’Espai d’Intercanvi d’Experiències (EIE), una àrea de l’hospital oberta a pacients, cuidadors i a professionals que té l’objectiu de servir com a banc de proves per identificar necessitats no cobertes i proposar solucions que millorin els serveis sanitaris.