Institucional

El Clínic inaugura l’Espai d’Intercanvi d’Experiències

L’Hospital Clínic ha inaugurat l’Espai d’Intercanvi d’Experiències (EIE), una àrea de l’hospital oberta a pacients, cuidadors i a professionals que té l’objectiu de servir com a banc de proves per identificar necessitats no cobertes i proposar solucions que millorin els serveis sanitaris.

En l’acte de presentació de l’EIE hi van participar el Dr. Josep M. Campistol, director general del Clínic; el Dr. Joan Escarrabill, responsable d’avaluació de l’experiència de pacients de l’hospital; Sílvia Labé, directora de Comunicació, Marketing i Relacions estratègiques del Biocat i pacient del Clínic; Cristina Montané, membre del Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut i pacient de l’hospital; i Rosa Romà, responsable de l’Àrea de Ciutadania, Marketing i Innovació del CatSalut.

Després de la benvinguda del Dr. Campistol, el Dr. Joan Escarrabill va explicar en què consisteix l’EIE i la importància de l’avaluació de l’experiència de pacients com a tercer pilar de la qualitat, després de la seguretat i l’efectivitat.

Els elements que defineixen l’EIE son la co-creació amb totes les persones implicades, l’interès per avaluar i proposar solucions en el món real, crear un ambient que permeti el debat i la conversa (“espai segur i obert”) i convertir-lo en un lloc per repensar l’avaluació de serveis des de la perspectiva de les persones que els reben.

El punt de vista dels pacients el van posar Sílvia Labé, que va parlar sobre la importància d’escoltar, i Cristina Montané, que va explicar què implica tenir en compte la veu del pacient.

Després, Àngel Font, director de recerca i estratègia de la Fundació “la Caixa”, i Antoni Esteve, president d’Esteve Teijin, van explicar quina va ser la seva motivació per recolzar i participar en aquest projecte.

Després de l’acte institucional es van poder visitar les instal·lacions de l’Espai d’Intercanvi d’Experiències.