Assistència

El Clínic lidera una teràpia amb gossos per a infants i adolescents amb trastorns del neurodesenvolupament

L’Hospital Clínic de Barcelona lidera un projecte de recerca que pretén demostrar com els gossos faciliten el treball entre els infants i adolescents amb trastorns del neurodesenvolupament i els professionals.

ls gossos entren a l’Hospital de Dia del Servei de Psiquatria infantil i juvenil per ajudar en el procés de teràpia amb els infants i joves.

El projecte, que té una durada de dos anys, es lidera des del Servei de Psiquiatria i psicologia infantil i juvenil de l’Hospital Clínic liderat per la Dra. Luisa Lázaro i la Dra. Astrid Morer i té el suport de Purina i de la CTAC (Centre de Teràpies Assistides amb gossos). El projecte es portarà a terme amb 25 infants amb diversos trastorns: TDAH, síndrome alcòholic fetal, estrès post traumàtic, trastorn de l'aspectre autista...

Aquest projecte que es va inicia al gener del 2020, i que es va haver d’aturar a causa de la pandèmia de la COVID19, tindrà una durada de 2 anys. L’objectiu es recollir dades sobre  el impacte d’aquest tipus de teràpia assistida amb gossos en millorar l’autoestima, la confiança en un mateix, les habilitats socials i la regulació de les manifestacions emocionals i conductuals de la psicopatologia. Al mateix temps el projecte pretén mesura dades qualitatives sobre la valoració pels propis terapeutes de les avantatges de la inclusió del gos en l’activitat terapèutica

Un cop a la setmana, els gossos entren a l’Hospital de Dia del Servei de Psiquatria infantil i juvenil per ajudar en el procés de teràpia amb els infants i joves. Per la Dra. Marta Giralt, psiquiatra infantil del Clínic ressalta que “els nens es poden vincular fàcilment amb els gossos i això ens pot facilitar la seva vinculació amb les activitats terapèutiques com son  entrenament en habilitats socials,  identificació de les emocions i regulació de les mateixes".

Per Elías Guillén Guzmán, infermer del projecte explica que “amb aquest projecte podrem tenir dades quantitatives que ens permetran mesurar les habilitats socials i l'autocontrol dels nens i nenes i també podrem tenir indicadors qualitatius, recollits entre els professionals, per saber si el gos és un facilitador, o no, a l’hora de fer la nostra feina”.

Pots veure les fotos del projecte.